Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2012 m. birželio 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (TSP-228; rengėjas/pranešėjas V. Mičiūdienė)

2 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo (TSP-231; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

3 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo (TSP-224; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo (TSP-251; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

5 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-223; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo (TSP-222; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

7 KLAUSIMAS. Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-232; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

8 KLAUSIMAS. Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-243; rengėjas/pranešėjas E.Puipas)

9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-230; rengėjas/pranešėjas V. Semėnienė)

10 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-249; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-225; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-234; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-233; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos asignavimų perskirstymo (TSP-247; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos asignavimų perskirstymo (TSP-252; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

16 KLAUSIMAS. Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo (TSP-227; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

17 KLAUSIMAS. Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo programoms vykdyti, paskirstymo (TSP-218; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Palėvenėlės pagrindinės mokyklos direktorės Danguolės Šedienės atleidimo iš pareigų (TSP-229; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TSP-237; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TSP-238; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TSP-239; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-240; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-241; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

24 KLAUSIMAS. Dėl Mokinių priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-236; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo (TSP-242; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

26 KLAUSIMAS. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (TSP-253; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

27 KLAUSIMAS. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-248; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narystės Kupiškio rajono vietos veiklos grupėje (TSP-220; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

29 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio autobusų stoties pastato, esančio Gedimino g. 96, Kupiškyje, renovavimas“ (TSP-245 M; rengėjas/pranešėjas. Pečkuvienė)

30 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono jaunimo centro pastato, esančio Gedimino g. 7, Kupiškyje, renovavimas“ (TSP-246 M; rengėjas/pranešėjas. Pečkuvienė)

31 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas“ (TSP-244; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

32 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos (TSP-235; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

33 KLAUSIMAS. Dėl Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ prašymo (TSP-226; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS - 98 „Dėl patalpų perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-250; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

35 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (TSP-219; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

36 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės prašymo (TSP-221; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

37 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio marių panaudojimo aktyviam poilsiui (aptarti) (TSP-254; rengėjas/pranešėjas I. Parfionovas)

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje  TAPIS »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“