Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2012 m. birželio 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (TSP-228; rengėjas/pranešėjas V. Mičiūdienė)

2 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo (TSP-231; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

3 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo (TSP-224; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo (TSP-251; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

5 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-223; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-60 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo (TSP-222; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

7 KLAUSIMAS. Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-232; rengėjas/pranešėjas L. Bartulienė)

8 KLAUSIMAS. Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-243; rengėjas/pranešėjas E.Puipas)

9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-230; rengėjas/pranešėjas V. Semėnienė)

10 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-249; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-225; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-234; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-233; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos asignavimų perskirstymo (TSP-247; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos asignavimų perskirstymo (TSP-252; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

16 KLAUSIMAS. Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo (TSP-227; rengėjas/pranešėjas N. Jaruševičienė)

17 KLAUSIMAS. Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo programoms vykdyti, paskirstymo (TSP-218; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Palėvenėlės pagrindinės mokyklos direktorės Danguolės Šedienės atleidimo iš pareigų (TSP-229; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (TSP-237; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos nuostatų patvirtinimo (TSP-238; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (TSP-239; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centro „Varpelis“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-240; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-241; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

24 KLAUSIMAS. Dėl Mokinių priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-236; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo (TSP-242; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

26 KLAUSIMAS. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (TSP-253; rengėjas/pranešėjas R. Jocius)

27 KLAUSIMAS. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-248; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narystės Kupiškio rajono vietos veiklos grupėje (TSP-220; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

29 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio autobusų stoties pastato, esančio Gedimino g. 96, Kupiškyje, renovavimas“ (TSP-245 M; rengėjas/pranešėjas. Pečkuvienė)

30 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono jaunimo centro pastato, esančio Gedimino g. 7, Kupiškyje, renovavimas“ (TSP-246 M; rengėjas/pranešėjas. Pečkuvienė)

31 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas“ (TSP-244; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

32 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos (TSP-235; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

33 KLAUSIMAS. Dėl Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ prašymo (TSP-226; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS - 98 „Dėl patalpų perdavimo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-250; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

35 KLAUSIMAS. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo (TSP-219; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

36 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės prašymo (TSP-221; rengėjas/pranešėjas M. Pečkuvienė)

37 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio marių panaudojimo aktyviam poilsiui (aptarti) (TSP-254; rengėjas/pranešėjas I. Parfionovas)

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje  TAPIS »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“