Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

 

įvyksiančio 2012 m. rugsėjo 6 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                           

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ gauti

TSP-282

A. Kleniauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo

TSP-275

Ž. Aukštikalnis

3.

Dėl kai kurių Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo

TSP-278

P. Pranckūnas

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo

TSP-262

G. Kukenienė

5.

Dėl gautų mokinio krepšelio lėšų

TSP-259

N. Jaruševičienė

6.

Dėl specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų Viešųjų darbų programai perskirstymo tarp įstaigų

TSP-260

G. Kukenienė

7.

Dėl Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo

TSP-261

N. Jaruševičienė

8.

Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti   paskirstymo

TSP-269

G. Kukenienė

9.

Dėl 2012 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų perskirstymo

TSP-280

G. Kukenienė

10.

Dėl Šimonių pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo

TSP-279

G. Kukenienė

11.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-270

G. Kukenienė

12.

Dėl garantijos suteikimo

TSP-273

G. Kukenienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl 2012 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos pakeitimo“ pakeitimo

TSP-276

G. Kukenienė

14.

Dėl finansinės paramos Daivai Baradinskienei skyrimo

TSP-256

L. Bartulienė

15.

Dėl žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5707/0013:60), esančio Slavinčiškio kaime, Kupiškio seniūnijoje, paskirties keitimo detaliojo plano patvirtinimo

TSP-263

M. Šalkauskas

16.

Dėl kitos paskirties žemės sklypo Krasnavos g., Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano rengimo

TSP-272

M. Šalkauskas

17.

Dėl Vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-267

R. Jocius

18.

Dėl lėšų, skirtų ikimokyklinio ugdymo programoms vykdyti, paskirstymo

TSP-266

R. Jocius

19.

Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-243-2

E. Puipas

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo 

TSP-63-2

M. Pečkuvienė

21.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-219-2

M. Pečkuvienė

22.

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir gatvių koordinačių patikslinimo

TSP-257

M. Pečkuvienė

23.

Dėl prašymo perduoti žemės sklypus Kupiškio mieste (Krantinės g. 7, A. Purėno g. 9, Slavinčiškio g. 10) Savivaldybei valdyti patikėjimo teise

TSP-258

M. Pečkuvienė

24.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-277

M. Pečkuvienė

25.

Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų sistemų ir įrenginių naudojimo

TSP-271

M. Pečkuvienė

26.

Dėl gyvenamojo būsto pirkimo

TSP-268

M. Pečkuvienė

27.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-265

M. Pečkuvienė

28.

Dėl pastatų pirkimo komisijos sudarymo

TSP-264

M. Pečkuvienė

29.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo

TSP-281

G. Kukenienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-234   „Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ papildymo

TSP-274

R. Jocius

31.

Dėl finansinės paramos paminklo karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai Agluonoje projekto vykdymui (aptarti)

TSP-283

A. Kleniauskas

32.

Dėl partnerystės kuriant Lietuvos paveldą atspindintį kalendorinį akmenų ratą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje (aptarti).

TSP-284

A. Kleniauskas

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Vaidos Zemlickienės prašymo sumažinti žemės mokestį

TSP-285

V. Semėnienė

2.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-286

M. Pečkuvienė

3.

Dėl asignavimų paskirstymo

TSP-287

N. Jaruševičienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-288

N. Jaruševičienė

 

 

 

 Sprendimų projektai TAIS (Teisės aktų informacinė sistema) »


Posėdžio klausimai

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“