Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Savivaldybės tarybos posėdis

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO,

VYKSIANČIO 2024 M. GEGUŽĖS 24 D. 9 VAL. KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO VITRAŽŲ SALĖJE,

 

DARBOTVARKĖ

 

Balsavimo rezultatai  

 

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio I dalis

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio II dalis

                                           

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-182).

Pranešėjas Algirdas Raslanas

 

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-202).

Pranešėjas Arūnas Valintėlis

 

3. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-170).

Pranešėjas Virgilijus Žilinskas

 

4. Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP- 157).

Pranešėja Vida Šeškuvienė

 

5. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-168).

Pranešėjas Rimvydas Latvys

 

6. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-167).

Pranešėjas Gintaras Paškauskas

 

7. Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-169).

Pranešėja Daiva Pečiukėnienė

 

8. Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-156).

Pranešėja Danguolė Koženiauskienė

 

9. Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-152).

Pranešėja Danutė Staišiūnienė

 

10. Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-155).

Pranešėja Marija Morkūnienė

 

11. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-173).

Pranešėja Ingrida Tuskienė

 

 

12. Dėl Kupiškio meno mokyklos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo  (TSP-175).

Pranešėja Daiva Šakickienė

 

13. Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-166).

Pranešėjas Saulius Kulnickas

 

14. Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-141).

Pranešėja Laima Kilkuvienė

 

15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-172).

Pranešėja Inga Dovydėnienė

 

16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-174).

Pranešėjas Algirdas Venckus

 

17. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP- 171).

Pranešėja Jūra Sigutė Jurėnienė

 

18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-184).

Pranešėjas Kazys Pakšys

 

19. Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP-165).

Pranešėja Regina Urbanovičienė

 

20. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (TSP- 178).

Pranešėja Reda Pauliukonienė

 

21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2024 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo (TSP- 204).

Pranešėja Laima Bartulienė

 

22. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui (TSP-190).

Pranešėja Dalė Virbickienė

 

23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-196).

Pranešėja Rasa Aukštikalnienė

 

24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų sąrašo patvirtinimo (TSP-195).

Pranešėja Rasa Aukštikalnienė

 

25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr.  TS-15 „Dėl pritarimo projekto „Apsaugoto būsto įkūrimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui “ pakeitimo (TSP-189).

Pranešėja Rasa Aukštikalnienė

 

26. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo         Nr. TS-10 „Dėl pritarimo projekto „Gyventojų sveikatos raštingumo didinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui“ pakeitimo (TSP- 194).

Pranešėja Rasa Aukštikalnienė

 

27. Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2024–2025 mokslo metais nustatymo (TSP-177).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

28. Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-154).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo (TSP-163).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo (TSP-151).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

31. Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus atlygintinai teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir jų kainų nustatymo (TSP-139).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo (TSP-142).

Pranešėja Jurgita Trifeldienė

 

33. Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo (TSP-183).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

34. Dėl leidimo Savivaldybės būstą nuomotis socialinio būsto nuomos sąlygomis (TSP- 180).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

35. Dėl nekilnojamojo turto, esančio S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio m., nurašymo, išardymo ir likvidavimo (TSP-203).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

 

36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 28 d. sprendimo    Nr.  TS-79 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijai“ pakeitimo (TSP-205).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

37. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (TSP-206).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

38. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Teniso klubas „Match point“ (TSP-185).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

39. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos viešajai įstaigai Kupiškio vaikų dienos centrui (TSP-164).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

40.Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ keleivių nemokamo vežimo autobusu vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu (TSP-201).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-199).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

42. Dėl sutikimo perleisti valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5720/0004:210, nuomos teisę (TSP-200).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

43. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:351, unikalus Nr. 4400-6250-4950, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos (TSP-145).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

44. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:354, unikalus Nr. 4400-6276-8429, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos (TSP-147).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

45. Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5737/0002:352, unikalus Nr. 4400-6262-9701, esančio Salamiesčio miestelyje, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajono savivaldybėje, nuomos (TSP-148).

Pranešėjas Mažvydas Šalkauskas

 

46. Dėl Triukšmo prevencijos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (TSP-176).

Pranešėja Jovita Bakanaitė-Talačkienė

 

 

47. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 8 d. sprendimo      Nr. TS-33 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  (TSP-191).

Pranešėja Reda Totorienė

 

48. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo  Nr.  TS-272 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-181).

Pranešėja Reda Totorienė

 

49. Dėl 2024 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (TSP-146).

Pranešėja Reda Totorienė

 

50. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo (TSP-150).

Pranešėja Reda Totorienė

 

51. Dėl 2024 metų žemės mokesčio lengvatų nustatymo (TSP-149).

Pranešėja Reda Totorienė

 

52. Dėl atleidimo (neatleidimo) nuo nekilnojamojo turto mokesčio (TSP-179).

Pranešėja Reda Totorienė

 

53. Dėl leidimo Kupiškio socialinių paslaugų centrui nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius (TSP-192).

Pranešėja Reda Totorienė

 

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

 

1. Dėl garantijos suteikimo (TSP-207).

Pranešėja Reda Totorienė

 

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (TSP-208).

Pranešėja Reda Totorienė

 

 

Tarybos posėdžių sekretorė                                              Jolanta Skeberdienė

 

 

Savivaldybės tarybos sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“