Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
 
POTVARKIS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
 
2012 m. spalio  17 d.  Nr. MV-61
Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-140, 157.1 papunkčiu,

š a u k i u   2012 m. spalio 25 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-260 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo ir pakeitimo“ pakeitimo.

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. TS-231 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ papildymo.

3. Dėl Jaunimo iniciatyvų rėmimo fondo.

4. Dėl įpareigojimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui.

5. Dėl keleivių vežimo tarifo nustatymo.

6. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ 2012–2016 metų veiklos ir plėtros darbų plano suderinimo.

7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo.

8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo.

9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos  2011 metų priemonių vykdymo ataskaitos“ pakeitimo.

10. Dėl pritarimo Savivaldybės kontrolieriaus pateiktai išvadai dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto  2011 metų ataskaitų.

11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-277 „Dėl Vaidos Zemlickienės prašymo sumažinti žemės mokestį“ pakeitimo.

12. Dėl specialiosios tikslinės dotacijos asignavimų Viešųjų darbų programai perskirstymo tarp įstaigų.

13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-252 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo“ 1.4 ir 2.4 punktų pripažinimo netekusiais galios.

14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

15. Dėl mokinio krepšelio lėšų sumažinimo.

16. Dėl specialiosios tikslinės dotacijos socialinei globai asmenims su sunkia negalia teikti perskirstymo tarp įstaigų.

17. Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo.

18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

19. Dėl asignavimų paskirstymo.

20. Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti perskirstymo.

21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 m. biudžeto pajamų ir asignavimų valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti sumažinimo.

22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų sumažinimo.

23. Dėl Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos asignavimų bendroms biudžeto reikmėms perskirstymo.

24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo.

25. Dėl gautų mokinio krepšelio lėšų.

26. Dėl lėšų skyrimo.

27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo“ priedo pakeitimo.

28. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo.

29. Dėl UAB „Durpeta“ ir AB „Panevėžio energija“ nuomojamų valstybinės žemės sklypų (kadastro Nr. 5753/0012:24; Nr. 5753/0012:63; Nr. 5753/0012:62) Šepetos kaime, Kupiškio seniūnijoje, ribų ir plotų keitimo detaliojo plano patvirtinimo.

30. Dėl Kompleksiškai teikiamos pagalbos Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) tvarkos aprašo patvirtinimo.

31. Dėl Vaikų priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo.

32. Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo.

33. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinės globos paslaugų kainų nustatymo.

34. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro finansinių normatyvų patvirtinimo.

35. Dėl tyliųjų zonų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo.

36. Dėl triukšmo rodiklių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje taikymo.

37. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2012–2013 metų veiksmų plano patvirtinimo.

38. Dėl pritarimo projektui „Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas“.

39. Dėl gyvenamojo būsto pirkimo.

40. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.

41. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

42. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo.

43. Dėl patalpų perdavimo.

44. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

45. Dėl gatvės pavadinimo.

46. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų   ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

47. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

48. Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi ir jų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą.

49. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2013 metais vykdomai veiklai, ir lengvatų patvirtinimo.

50. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.Savivaldybės meras                                     Jonas Jarutis

 

 


Tarybos sprendimai »

 


Sprendimų projektai TAIS (Teisės aktų informacinė sistema) »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“