Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


Tarybos sprendimai » 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2012 m. lapkričio 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-1 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS- 140 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-337

V. Mičiūdienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-109 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-354

Ž. Aukštikalnis

3.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Zigmo Paulausko atleidimo

TSP-377

R. Jocius

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS - 288 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo “ 2 punkto pakeitimo

TSP-356

M. Pečkuvienė

5.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Topgas“ prašymo

TSP-346

M. Pečkuvienė

6.

Dėl G. Pažemio individualios įmonės prašymo

TSP-345

M. Pečkuvienė

7.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-344

M. Pečkuvienė

8.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-374

M. Pečkuvienė

9.

Dėl patalpos perėmimo

TSP-375

M. Pečkuvienė

10.

Dėl Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo

TSP-353

R. Jocius

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. TS-43 ,,Dėl Triukšmo prevencijos Kupiškio rajono viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-366

E. Puipas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-372

L. Bartulienė

13.

Dėl Violetos Jarmalauskienės prašymo sumažinti žemės mokestį

TSP-368

V. Semėnienė

14.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-369

V. Semėnienė

15.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams

TSP-370

V. Semėnienė

16.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koncepcijai

TSP-364

M. Šalkauskas

17.

Dėl žemės sklypo prie Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų pastatų, esančių Bokšto g. 21, Paketurių kaime, Kupiškio rajone, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo

TSP-361

M. Šalkauskas

18.

Dėl žemės sklypo prie pastatų, esančių Kupiškio g. 2 ir Kupiškio g. 4, Subačiaus mieste, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo

TSP-362

M. Šalkauskas

19.

Dėl detaliojo plano rengimo

TSP-367

M. Šalkauskas

20.

Dėl žemės sklypo suformavimo buvusio Uoginių žvyro karjero teritorijoje Uoginių kaime, Kupiškio rajone

TSP-373

M. Šalkauskas

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2011 metų   priemonių vykdymo ataskaitos pakeitimo

TSP-363

I. Parfionovas

22.

Dėl Melioracijos darbų, finansuojamų 2012 metais Savivaldybės biudžeto ir Valstybės investicijų programos lėšomis, patikslinto sąrašo patvirtinimo

TSP-357

J. A. Uldukis

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-355

G. Kukenienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo 

TSP-351

G. Kukenienė

25.

Dėl gautų mokinio krepšelio lėšų

TSP-349

G. Kukenienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-350

G. Kukenienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos padidinimo

TSP-348

G. Kukenienė

28.

Dėl lėšų skyrimo

TSP-343

G. Kukenienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2011 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

TSP-342

L. Šulnienė

30.

Dėl asignavimų perskirstymo

TSP-352

G. Kukenienė

31.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos asignavimų perskirstymo

TSP-371

G. Kukenienė

32.

Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-365

G. Kukenienė

33.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijai skirtų asignavimų perskirstymo

TSP-338

G. Kukenienė

34.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ asignavimų perskirstymo

TSP-359

G. Kukenienė

35.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ asignavimų perskirstymo

TSP-360

G. Kukenienė

36.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

TSP-358

G. Kukenienė

37.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-339

G. Kukenienė

38.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ investiciniam projektui ir garantijos suteikimo

TSP-341

G. Kukenienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-325 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto programų sąrašo“ papildymo

TSP-340

G. Kukenienė

40.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-347

G. Kukenienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-376

G. Kukenienė

 

 


 

Sprendimų projektai TAIS (Teisės aktų informacinė sistema) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“