Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 

Tarybos sprendimai »

  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2012 m. gruodžio 19 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                           

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijai

TSP-398

M. Šalkauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Zigmo Paulausko atleidimo

TSP-377-2

R. Jocius

3.

Dėl priedo nustatymo

TSP-383

R. Jocius

4.

Dėl priedo nustatymo

TSP-384

R. Jocius

5.

Dėl priedo nustatymo

TSP-386

R. Jocius

6.

Dėl priedo nustatymo

TSP-385

R. Jocius

7.

Dėl priedo nustatymo

TSP-382

R. Jocius

8.

Dėl priedo nustatymo

TSP-387

R. Jocius

9.

Dėl priedo nustatymo

TSP-381

R. Jocius

10.

Dėl pritarimo siūlymui bendradarbiauti su Panevėžio kolegija

TSP-394

R. Jocius

11.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos siūlymui

TSP-391

A. Navickas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. TS-175 „Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-389

A. Navickas

13.

Dėl 2013 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

TSP-404

D. Dubenčiukienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl pritarimo projektui „Adomynės dvaro tvenkinio išvalymas, teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms“ papildymo

TSP-390

J. A. Uldukis

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (išskyrus gyvenamuosius), nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-388

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo

TSP-406

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. TS-256 „Dėl Daugiabučių namų savininkams remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-392

M. Pečkuvienė

18.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-393

M. Pečkuvienė

19.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Noriūnų   bendruomenės projektui „Gražus kaimas man ir svečiui“

TSP-397

M. Pečkuvienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos padidinimo

TSP-403

G. Kukenienė

21.

Dėl Socialinės paramos mokiniams lėšų perskirstymo

TSP-399

G. Kukenienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams sumažinimo

TSP-401

G. Kukenienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti   perskirstymo 

TSP-405

G. Kukenienė

24.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-395

G. Kukenienė

25.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-400

G. Kukenienė

26.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-396

G. Kukenienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-402

G. Kukenienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo

TSP-408

G. Kukenienė

29.

Dėl Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asignavimų perskirstymo

TSP-409

G. Kukenienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-407

G. Kukenienė

31.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-410

G. Kukenienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

TSP-411

R. Markelis

33.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo aptarimo

 

L. Bartulienė

 

 

 

 
Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“