Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 

Tarybos sprendimai »

  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2012 m. gruodžio 19 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                           

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijai

TSP-398

M. Šalkauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Zigmo Paulausko atleidimo

TSP-377-2

R. Jocius

3.

Dėl priedo nustatymo

TSP-383

R. Jocius

4.

Dėl priedo nustatymo

TSP-384

R. Jocius

5.

Dėl priedo nustatymo

TSP-386

R. Jocius

6.

Dėl priedo nustatymo

TSP-385

R. Jocius

7.

Dėl priedo nustatymo

TSP-382

R. Jocius

8.

Dėl priedo nustatymo

TSP-387

R. Jocius

9.

Dėl priedo nustatymo

TSP-381

R. Jocius

10.

Dėl pritarimo siūlymui bendradarbiauti su Panevėžio kolegija

TSP-394

R. Jocius

11.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos siūlymui

TSP-391

A. Navickas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. TS-175 „Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-389

A. Navickas

13.

Dėl 2013 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

TSP-404

D. Dubenčiukienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl pritarimo projektui „Adomynės dvaro tvenkinio išvalymas, teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų reikmėms“ papildymo

TSP-390

J. A. Uldukis

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų (išskyrus gyvenamuosius), nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto – kilnojamųjų daiktų, kurių vieneto likutinė vertė 50 tūkst. litų ir didesnė, pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-388

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo

TSP-406

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. TS-256 „Dėl Daugiabučių namų savininkams remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-392

M. Pečkuvienė

18.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-393

M. Pečkuvienė

19.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Noriūnų   bendruomenės projektui „Gražus kaimas man ir svečiui“

TSP-397

M. Pečkuvienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos padidinimo

TSP-403

G. Kukenienė

21.

Dėl Socialinės paramos mokiniams lėšų perskirstymo

TSP-399

G. Kukenienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams sumažinimo

TSP-401

G. Kukenienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti   perskirstymo 

TSP-405

G. Kukenienė

24.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-395

G. Kukenienė

25.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-400

G. Kukenienė

26.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-396

G. Kukenienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-402

G. Kukenienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo

TSP-408

G. Kukenienė

29.

Dėl Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus asignavimų perskirstymo

TSP-409

G. Kukenienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-407

G. Kukenienė

31.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-410

G. Kukenienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo

TSP-411

R. Markelis

33.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo aptarimo

 

L. Bartulienė

 

 

 

 
Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“