Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. vasario 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-24

P. Gurklys

2.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-39

R. Jocius

3.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-41

R. Jocius

4.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-40

R. Jocius

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-29

R. Jocius

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-33

R. Jocius

7.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-37

R. Jocius

8.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-32

R. Jocius

9.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos   vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-38

R. Jocius

10.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-30

R. Jocius

11.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-28

R. Jocius

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-36

R. Jocius

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-43

R. Jocius

14.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-34

R. Jocius

15.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-25

R. Jocius

16.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-27

R. Jocius

17.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-42

R. Jocius

18.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo   2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-26

R. Jocius

19.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-35

R. Jocius

20.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-31

R. Jocius

21.

Dėl pavedimo Alvydui   Puzeliui laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas

TSP-68

R. Jocius

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-365 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo

TSP-47

N. Jaruševičienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-19

N. Jaruševičienė

24.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-52

N. Jaruševičienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-53

N. Jaruševičienė

26.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-51

N. Jaruševičienė

27.

Dėl kultūros paveldo objekto – Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23819, buvęs kodas A525KP), Kupiškio r. sav., Kupiškio m. (Kupiškio sen.), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto koncepcijos

TSP-49

M. Šalkauskas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos

TSP-70

I. Parfionovas

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-69

I. Parfionovas

30.

Dėl Melioracijos darbų, finansuojamų 2013 metais Savivaldybės biudžeto lėšomis, preliminarinio sąrašo patvirtinimo

TSP-20

J. A. Uldukis

31.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-60

D. Bardauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-61

D. Bardauskas

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-62

D. Bardauskas

34.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-63

D. Bardauskas

35.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-64

D. Bardauskas

36.

Dėl Kupiškio jaunimo centro   direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-65

D. Bardauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo ir priedo nustatymo

TSP-66

D. Bardauskas

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-54

A. Alkauskas

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-55

J. V. Semėnas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-59

A. Zulonas

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-58

V. Juškevičius

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-57

V. Paliulis

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Šimonių seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-56

A. Jankauskienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo

TSP-50

V. Mičiūdienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-48

V. Mičiūdienė

46.

Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo Jonui Jaručiui

TSP-45

R. Jokimienė

47.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-44

M. Pečkuvienė

48.

Dėl   Daugiabučių namų savininkams   remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 2012 metais ataskaitos patvirtinimo

TSP-22

M. Pečkuvienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-21

M. Pečkuvienė

50.

Dėl negyvenamųjų patalpų įrašymo į Privatizuojamų objektų sąrašą

TSP-46

M. Pečkuvienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl prašymo perduoti žemės sklypus Kupiškio mieste (Krantinės g. 7, A. Purėno g. 9, Slavinčiškio g. 10) Savivaldybei valdyti patikėjimo teise “ pakeitimo

TSP-67

M. Pečkuvienė

52.

Dėl pastatų pirkimo

TSP-23

M. Pečkuvienė

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“