Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. vasario 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-24

P. Gurklys

2.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-39

R. Jocius

3.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-41

R. Jocius

4.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-40

R. Jocius

5.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-29

R. Jocius

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-33

R. Jocius

7.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-37

R. Jocius

8.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-32

R. Jocius

9.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos   vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-38

R. Jocius

10.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-30

R. Jocius

11.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-28

R. Jocius

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-36

R. Jocius

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-43

R. Jocius

14.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-34

R. Jocius

15.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-25

R. Jocius

16.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-27

R. Jocius

17.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-42

R. Jocius

18.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo   2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-26

R. Jocius

19.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-35

R. Jocius

20.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-31

R. Jocius

21.

Dėl pavedimo Alvydui   Puzeliui laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas

TSP-68

R. Jocius

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-365 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo

TSP-47

N. Jaruševičienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-19

N. Jaruševičienė

24.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-52

N. Jaruševičienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-53

N. Jaruševičienė

26.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-51

N. Jaruševičienė

27.

Dėl kultūros paveldo objekto – Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 23819, buvęs kodas A525KP), Kupiškio r. sav., Kupiškio m. (Kupiškio sen.), nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų – teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano bei paveldotvarkos projekto koncepcijos

TSP-49

M. Šalkauskas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių vykdymo ataskaitos

TSP-70

I. Parfionovas

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-69

I. Parfionovas

30.

Dėl Melioracijos darbų, finansuojamų 2013 metais Savivaldybės biudžeto lėšomis, preliminarinio sąrašo patvirtinimo

TSP-20

J. A. Uldukis

31.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-60

D. Bardauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-61

D. Bardauskas

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-62

D. Bardauskas

34.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-63

D. Bardauskas

35.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-64

D. Bardauskas

36.

Dėl Kupiškio jaunimo centro   direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-65

D. Bardauskas

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo ir priedo nustatymo

TSP-66

D. Bardauskas

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-54

A. Alkauskas

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-55

J. V. Semėnas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-59

A. Zulonas

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-58

V. Juškevičius

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-57

V. Paliulis

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Šimonių seniūnijos 2013 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-56

A. Jankauskienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo

TSP-50

V. Mičiūdienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-48

V. Mičiūdienė

46.

Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo Jonui Jaručiui

TSP-45

R. Jokimienė

47.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-44

M. Pečkuvienė

48.

Dėl   Daugiabučių namų savininkams   remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 2012 metais ataskaitos patvirtinimo

TSP-22

M. Pečkuvienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2013 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-21

M. Pečkuvienė

50.

Dėl negyvenamųjų patalpų įrašymo į Privatizuojamų objektų sąrašą

TSP-46

M. Pečkuvienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-270 „Dėl prašymo perduoti žemės sklypus Kupiškio mieste (Krantinės g. 7, A. Purėno g. 9, Slavinčiškio g. 10) Savivaldybei valdyti patikėjimo teise “ pakeitimo

TSP-67

M. Pečkuvienė

52.

Dėl pastatų pirkimo

TSP-23

M. Pečkuvienė

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“