Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


                    DARBOTVARKĖ

 

                      1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lenauda“ Kupiškio rajone tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo.

                      2. Dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos direktoriaus paskyrimo.   

                      3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo.

                      4. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      5. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      7. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      8. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      9. Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      10. Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.       11. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      12. Dėl pritarimo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      13. Dėl Kupiškio meno mokykloje teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

                      14. Dėl 2012 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos.

                      15. Dėl 2013 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.

                      16. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      17. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

                      18. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo.

                      19. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

                      20. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

                      21. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

                      22. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2012 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

                      23. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo.

                      24. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

                      25. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2013 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

                      26. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai.

                      27. Dėl leidimo naudotis overdraftu pratęsimo.

                      28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-365 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

                      29. Dėl trumpalaikės paskolos.

                      30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo        Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

                      31. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

                      32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. TS-87 „Dėl įgaliojimo“ papildymo“ pripažinimo netekusiu galios.

                      33. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo      Nr. TS-412 „Dėl automobilių įsigijimo lizingo būdu“ papildymo.

                      34. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo        Nr. TS-3 „Dėl 2013 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo.

                      35. Dėl  Kupiškio rajono  savivaldybės administracijos 2012 metų  finansų  kontrolės būklės  ataskaitos.

                      36. Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymo.

                      37. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo    Nr.TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.

                      38. Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

                      39. Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

                      40. Dėl projekto „Kupiškio miesto Krantinės ir A. Purėno gatvių rekonstrukcija ir pėsčiųjų - dviračių takų įrengimas“ finansavimo.

                      41. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo ir naudojimo metodikos patvirtinimo.

                      42. Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2013 metais.

                      43. Dėl pritarimo Žemės sklypo suformavimo buvusio Vizgiūnų žvyro karjero teritorijoje Visgiūnų kaime, Kupiškio rajone, detaliojo plano koncepcijai.

                      44. Dėl žemės sklypų suformavimo teritorijoje, esančioje prie Slėnio ir Jaunimo gatvių Kupiškyje, detaliojo plano patvirtinimo.

                      45. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš Savivaldybės biudžeto maksimalių finansavimo dydžių nustatymo.

                      46. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

                      47. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio socialinių paslaugų centrui.

                      48. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei.

                      49. Dėl patalpų perdavimo.

                      50. Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos 2012 metų ataskaitos patvirtinimo.

                      51. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo.

                      52. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo        Nr. TS-230 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo nuostatų“ pakeitimo.

                      53. Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

                      54. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės dalyvavimui Laisvų nuo GMO Europos savivaldybių ir regionų tinkle.

                      55. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo.

                      56. Dėl plaukiojimo vandens motociklais ir savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis Kupiškio mariose.

 

Savivaldybės meras                                                                              Jonas Jarutis

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“