Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS
 
POTVARKIS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
 

2013 m. gegužės 22 d.  Nr. MV-18
Kupiškis

 


                Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-140, 157.1 papunkčiu,
                š a u k i u   2013 m. gegužės 30 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio    rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:
    1. Dėl Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo.
    2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo.
     3. Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.

     4. Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.
    5. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.
    6. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo  nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį  Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriui.
    7. Dėl 2014 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.
    8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo  Nr. TS-36 „Dėl pritarimo teikti projektą „Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų infrastruktūros modernizavimas“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti ir bendrojo finansavimo užtikrinimo“ papildymo.
    9. Dėl Salamiesčio bendruomenės prašymo.
    10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo  nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.
    11. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo  nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.
    12. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo  nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.
    13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015  metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kupiškio  rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
     14. Dėl 2013 metų žemės mokesčio lengvatų.
     15. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų 2013 metais.
     16. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2014 metams.
     17. Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų bendroms biudžeto reikmėms perskirstymo.
     18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
  19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo.
   20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo.
     21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo  Nr. TS-9  „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
   22. Dėl 2013 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos pakeitimo.
    23. Dėl 2013 metų viešųjų darbų programos dalyvių.
    24. Dėl  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-3  „Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajono 2012 metų investicijų plano ir perspektyvos iki 2016 metų suderinimo“  pakeitimo.
    25. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos  darbuotojų pareigybių skaičiaus.
    26. Dėl Kupiškio meno mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
    27. Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  darbuotojų pareigybių skaičiaus.
    28. Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.
    29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-67  „Dėl Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos“ 1 punkto pakeitimo“ pakeitimo.
    30. Dėl Kupiškio jaunimo centre teikiamų paslaugų įkainių ribinių dydžių patvirtinimo.
    31. Dėl  Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo  taisyklių patvirtinimo.
    32. Dėl pritarimo  Kupiškio rajono savivaldybės mero 2012 metų veiklos ataskaitai.
   
   
Savivaldybės meras                   Jonas Jarutis


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 


Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas,  individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis ir tarybos sprendimai) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“