Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis  

 


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2013 m. birželio 19 d.  Nr. MV-24

Kupiškis 

 

   Vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-140, 157.1 papunkčiu,

   š a u k i u  2013 m. birželio 27 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

 1. Dėl pritarimo Kupiškio rajono trišalės tarybos steigimui.
 2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo.
 3. Dėl Dovilės Kulbokienės atleidimo iš viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigų.
 4. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.
 5. Dėl Viešų konkursų Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo.
 6. Dėl pavedimo Alvydui Puzeliui laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas.
 7. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei.
 8. Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo ir papildymo.
 11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
 12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
 13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
 14. Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo.
 15. Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo Algirdui Navickui.
 16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo.
 18. Dėl nekilnojamojo turto nurašymo.
 19. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės prašymo.
 20. Dėl eksploatavimo sutarties sudarymo.
 21. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos.

 

 

Savivaldybės meras                          Jonas Jarutis


 

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. birželio 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono trišalės tarybos steigimui

TSP-176

J. Jarutis

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano patvirtinimo

TSP-169

M. Šalkauskas

3.

Dėl Dovilės Kulbokienės atleidimo iš viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigų

TSP-163

R. Markelis

4.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

TSP-179

R. Markelis

5.

Dėl Viešų konkursų Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo 

TSP-180

R. Markelis

6.

Dėl pavedimo Alvydui Puzeliui laikinai eiti Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigas

TSP-68-2

R. Jocius

7.

Dėl drausminės nuobaudos skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei

TSP-174

A. Kleniauskas

8.

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-171

L. Bartulienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-10 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-170

L. Bartulienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-124 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo ir papildymo

TSP-175

L. Bartulienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-173

R. Totorienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-172

N. Jaruševičienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-162

N. Jaruševičienė

14.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo

TSP-164

N. Jaruševičienė

15.

Dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo Algirdui Navickui

TSP-167

R. Jokimienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-178

I. Parfionovas

17.

Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo

TSP-160-2

I. Parfionovas

18.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-165

M. Pečkuvienė

19.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės prašymo

TSP-168

M. Pečkuvienė

20.

Dėl eksploatavimo sutarties sudarymo

TSP-177

M. Pečkuvienė

21.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 metų veiklos ataskaitai

TSP-166

Ž. Aukštikalnis

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos

TSP-161

V. Mažeikienė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-181

G. Kukenienė

2.

Dėl pritarimo projektui „Kupiškio rajono kaimo gatvių kapitalinis remontas“

TSP-182

M. Pečkuvienė


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašasindividualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis ir tarybos sprendimai) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“