Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis  

 


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

 

įvyksiančio 2013 m. rugpjūčio 1 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                          

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-119 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013-2014 metų korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo“ 2 punktu, papildymo

TSP-185

P. Gurklys

2.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos siūlymui

TSP-183

A. Navickas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS -311 ,,Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-191

D. Šakickienė

4.

Dėl gautų mokinio krepšelio lėšų

TSP-194

N. Jaruševičienė

5.

Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti paskirstymo 

TSP-186

N. Jaruševičienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų iš biudžetinių įstaigų įmokų ir asignavimų padidinimo

TSP-187

N. Jaruševičienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

 

TSP-189

N. Jaruševičienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-192

N. Jaruševičienė

9.

Dėl leidimo keisti naudojamų patalpų paskirtį

TSP-188

Z. Karaliūnienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-56 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-190

V. Vaitonienė

11.

Dėl pritarimo projektui „Strateginio planavimo dokumentų rengimas Kupiškio rajono savivaldybėje“

TSP-193

A. Visockienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-196

E. Puipas

13.

Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo

TSP-195

E. Puipas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų personalinių priedų, vienkartinių išmokų ir pašalpų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-184

V. Mičiūdienė

15.

Dėl Kupiškio rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose   programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo

TSP-197

Ž.Aukštikalnis

 

Dėl pritarimo projektui  „Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas“

TSP-198

 

 

Dėl pritarimo projektui „Biokuro katilų įrengimas Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos katilinėje“

 

TSP-199

 

 

Dėl komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus paskyrimo

  TSP-200

 

 

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vandens ir sniego parko Aukštupėnų poilsiavietėje teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo

 

TSP-201

 

 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-202

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas,  individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis ir tarybos sprendimai) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.


 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“