Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas,  individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis ir tarybos sprendimai) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.


 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »


 1. Dėl dalyvavimo steigiant asociaciją Kupiškio krepšinio klubą
 2. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus Daliaus Drungos atleidimo iš pareigų
 3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-160 "Dėl viešų konkursų Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
 4. Dėl Viešo konkurso viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti organizavimo komisijos ir jos sekretoriaus patvirtinimo
 5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Antašavos ir Virbališkių ugniagesių komandų veiklos nutraukimo
 6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. TS-5 "Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-155 "Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo" papildymo ir pakeitimo" pakeitimo
 8. Dėl kieto kuro vidutinės kainos nustatymo
 9. Dėl projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškyje ir Kupiškio rajone (Noriūnuose, Subačiuje)" įgyvendinimo
 10. Dėl pritarimo projektui "Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastato, esančio Vytauto g. 2, Kupiškyje, renovavimas"
 11. Dėl pritarimo projektui "Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio- darželio pastato, esančio Aukštaičių a. 11, Subačiuje, renovavimas"
 12. Dėl pritarimo projektui "Kupiškio vaikų lopšelio-darželio "Saulutė" pastato, esančio Taikos g. 6, Kupiškyje, renovavimas"
 13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kelių, gatvių ir aikščių atnaujinimo 2014-2028 metais programos patvirtinimo
 14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų ir ribų nustatymo plano rengimo
 15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 "Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013-2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo" pakeitimo
 16. Dėl pritarimo projektui "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, ii etapas"
 17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo komisijos sudarymo
 18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto programų sąrašo
 19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų sumažinimo
 20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-365 "Dėl ilgalaikės paskolos" papildymo
 21. Dėl ilgalaikės paskolos
 22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl gyvūnų globos, laikymo ir priežiūros Kupiškio rajone taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“