Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. spalio 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                           

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

TSP-244

M. Šalkauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-110 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2013 metais“ pakeitimo

TSP-243

M. Šalkauskas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo

TSP-230

A. Bočiulis

4.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo 

TSP-236

R. Jocius

5.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus paskyrimo

TSP-235

R. Jocius

6.

Dėl pritarimo Šimonių seniūnijos Puožo melioracijos statinių naudotojų asociacijos projekto ,,Kupiškio rajono Juodpėnų kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“ rengimui

TSP-226

J. A. Uldukis

7.

Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-241

E. Puipas

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų padidinimo

TSP-247

G. Kukenienė

9.

Dėl gautų mokinio krepšelio lėšų

TSP-227

G. Kukenienė

10.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo

TSP-240

G. Kukenienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-233

G. Kukenienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-229

G. Kukenienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos sumažinimo

TSP-237

G. Kukenienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nepanaudotų asignavimų perskirstymo

TSP-245

G. Kukenienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų   rinkinio patvirtinimo

TSP-225

L. Šulnienė

16.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-228

Z. Karaliūnienė

17.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-231

Z. Karaliūnienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-134 „ Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ 3 punkto pakeitimo

TSP-249

Z. Karaliūnienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-135 „ Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ 3 punkto pakeitimo

TSP-250

Z. Karaliūnienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-136 „ Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos“ 3 punkto pakeitimo

TSP-251

Z. Karaliūnienė

21.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-242

Z. Karaliūnienė

22.

Dėl patalpų perdavimo

TSP-246

Z. Karaliūnienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo ir dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. TS–213 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimopakeitimo

TSP-248

Z. Karaliūnienė

24.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-234

V. Vaitonienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

TSP-255

I. Parfionovas

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

TSP-254

V. Vaitonienė

27.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-232

R. Jokimienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

TSP-238

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo

TSP-239

R. Jocius

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-261 „Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-252

G. Žilinskienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-122 „Dėl Melioracijos statinių, kelių bei pakelių priežiūros ir laukų piktžolėtumo nustatymo komisijos sudarymo“   pakeitimo

TSP-253

A. Dobrovolskis

32.

Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos per 2013 m. sausio-rugsėjo mėnesius pristatymo

 

G. Misiūnas

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                        

1.

Dėl pritarimo projektui „Kupiškio meno mokyklos pastato, esančio Gedimino g. 46, Kupiškyje, renovavimas“

TSP-256

M. Šalkauskas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-257

G. Kukenienė

3.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro ilgalaikio turto nuomos

TSP-258

P. Pranckūnas

 

 

 

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“