Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. lapkričio 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                           

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-aja rinktine

TSP-260

V. Mičiūdienė

2.

Dėl   viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo

TSP-270

P. Pranckūnas

3.

Dėl Melioracijos darbų, finansuojamų 2013 metais Savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo 

TSP-266

J. A. Uldukis

4.

Dėl pritarimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Subačius“ investicinio projekto ,,Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Subačius“ melioracijos statinių rekonstravimas“ rengimui

TSP-262

J. A. Uldukis

5.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-271

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarnybos sudarymo“ pakeitimo

TSP-290

V. Motiejūnienė

7.

Dėl pritarimo projektui  „Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų renovavimas“

TSP-265

A. Visockienė

8.

Dėl pritarimo projektui  „Marių gatvės Aukštupėnų kaime, Kupiškio rajone, kapitalinis remontas“

TSP-264

A. Visockienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo

TSP-275

G. Kukenienė

10.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo

TSP-276

G. Kukenienė

11.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo

TSP-277

G. Kukenienė

12.

Dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos asignavimų paskirstymo

TSP-288

G. Kukenienė

13.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos asignavimų perskirstymo

TSP-282

G. Kukenienė

14.

Dėl Kupiškio rajono Adomynės pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-279

G. Kukenienė

15.

Dėl Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-281

G. Kukenienė

16.

Dėl Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos pajamų ir asignavimų perskirstymo

TSP-278

G. Kukenienė

17.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos asignavimų paskirstymo

TSP-289

G. Kukenienė

18.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-263

G. Kukenienė

19.

Dėl Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-280

G. Kukenienė

20.

Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-286

G. Kukenienė

21.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos pajamų ir asignavimų perskirstymo

TSP-268

G. Kukenienė

22.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro asignavimų perskirstymo

TSP-287

G. Kukenienė

23.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus asignavimų perskirstymo

TSP-267

G. Kukenienė

24.

Dėl pritarimo Savivaldybės kontrolieriaus išvadai dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo

TSP-284

V. Mažeikienė

25.

Dėl pritarimo Savivaldybės kontrolieriaus išvadai dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2012 metų ataskaitos pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis

TSP-285

V. Mažeikienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-170 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-45 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-259

I. Parfionovas

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo

TSP-255-2

I. Parfionovas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

TSP-274

V. Vaitonienė

29.

Dėl G. Pažemio individualios įmonės prašymo

TSP-269

V. Vaitonienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų

TSP-273

V. Vaitonienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi ir jų įrašymo į Privatizuojamų objektų sąrašą“ patikslinimo

TSP-261

V. Vaitonienė

32.

Dėl gyvenamųjų būstų pirkimo

TSP-283

Z. Karaliūnienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo

TSP-272

V. Mičiūdienė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

1.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. TS-218 „Dėl ilgalaikės paskolos“ 2 punkto papildymo

TSP-291

G. Kukenienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš paskolos lėšų padidinimo

TSP-292

G. Kukenienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos             nepanaudotų asignavimų perskirstymo

TSP-294

G. Kukenienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-293

G. Kukenienė

5.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-295

V. Semėnienė

 

 


Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“