Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2013 m. gruodžio 18 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                          

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-140 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo ir papildymo

TSP-303

V. Mičiūdienė

2.

Dėl Dovilės Kulbokienės paskyrimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktore

TSP-324

A. Navickas

3.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorės Dovilės Kulbokienės papildomo darbo

TSP-335

R. Markelis

4.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos siūlymui

TSP-298

A. Navickas

5.

Dėl viešųjų įstaigų audito 

TSP-300

V. Vaitonienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“   valdybos sudarymo“ 2 punkto pakeitimo

TSP-301

V. Vaitonienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo“ 2 punkto pakeitimo

TSP-302

V. Vaitonienė

8.

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimo

TSP-299

Z. Karaliūnienė

9.

Dėl gyvenamųjų būstų pirkimo

TSP-305

Z. Karaliūnienė

10.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio beviltiškų skolų nurašymo

TSP-332

V. Semėnienė

11.

Dėl   2014 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

TSP-297

D. Dubenčiukienė

12.

Dėl 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

TSP-322

D. Dubenčiukienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl pritarimo projektui“ papildymo

TSP-334

M. Šalkauskas

14.

Dėl pritarimo Žemės sklypo suformavimo Krasnavos gatvėje,   Kupiškio mieste, detaliojo plano koncepcijai

TSP-304

E. Sipavičienė

15.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-323

L. Bartulienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

TSP-296

L. Bartulienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos nuostatų patvirtinimo“ papildymo

TSP-325

L. Bartulienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-186 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo“ pakeitimo

TSP-327

L. Bartulienė

19.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-326

L. Bartulienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo

TSP-331

G. Kukenienė

21.

Dėl papildomų mokinio krepšelio lėšų

TSP-306

G. Kukenienė

22.

Dėl mokinio krepšelio lėšų perdavimo

TSP-320

G. Kukenienė

23.

Dėl lėšų skyrimo

TSP-307

G. Kukenienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-310

G. Kukenienė

25.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro asignavimų perskirstymo

TSP-321

G. Kukenienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-309

G. Kukenienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro asignavimų perskirstymo

TSP-311

G. Kukenienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos asignavimų perskirstymo

TSP-330

G. Kukenienė

29.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ asignavimų perskirstymo

TSP-315

G. Kukenienė

30.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ asignavimų perskirstymo

TSP-312

G. Kukenienė

31.

Dėl Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ asignavimų perskirstymo

TSP-313

G. Kukenienė

32.

Dėl Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio asignavimų perskirstymo

TSP-314

G. Kukenienė

33.

Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos   asignavimų perskirstymo

TSP-317

G. Kukenienė

34.

Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos   asignavimų perskirstymo

TSP-316

G. Kukenienė

35.

Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-308

G. Kukenienė

36.

Dėl Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos   asignavimų perskirstymo

TSP-319

G. Kukenienė

37.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-329

G. Kukenienė

38.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos nepanaudotų asignavimų perskirstymo

TSP-328

G. Kukenienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų perskirstymo

TSP-333

G. Kukenienė

40.

Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro asignavimų perskirstymo

TSP-318

G. Kukenienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų perskirstymo

TSP-336

G. Kukenienė

42.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų iš specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo

TSP-337

G. Kukenienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos nepanaudotų asignavimų perskirstymo

TSP-338

G. Kukenienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-339

G. Kukenienė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė


1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų padidinimo

TSP-340

G. Kukenienė

2.

Dėl gyvenamojo būsto pirkimo

TSP-341

Z. Karaliūnienė


Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS) »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“