Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

 

įvyksiančio 2014 m. vasario 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-140 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-12

V. Mičiūdienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-104 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių“ pakeitimo

TSP-1

V. Mičiūdienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-156 „Dėl pritarimo Kupiškio rajono trišalės tarybos steigimui“ 3 punkto pakeitimo

TSP-2

M. Savukaitė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-19

B. Rimkus

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2014 metų veiklos programos patvirtinimo

TSP-20

B. Rimkus

 

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų dviejų pareigybių finansavimo

TSP-17

B. Rimkus

 

7

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2013 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-15

P. Gurklys

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-40

A. Bočiulis

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos

TSP-42

I. Parfionovas

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS- 278 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-18

V. Vaitonienė

11.

Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų patvirtinimo

TSP-25

R. Stundys

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-27

G. Kukenienė

13.

Dėl 2014 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo

TSP-31

G. Kukenienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo

 

TSP-39

G. Kukenienė

15.

Dėl trumpalaikės paskolos

TSP-43

G. Kukenienė

16.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-45

G. Kukenienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-300 „Dėl 2014 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-13

D. Dubenčiukienė

18.

Dėl 2014 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo

TSP-35

J.A. Uldukis

19.

Dėl prašymo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriui

TSP-32

M. Šalkauskas

20.

Dėl investicijų projekto „Kupiškio rajono savivaldybės kelių ir gatvių atnaujinimo 2014–2018 metais I etapas“ rengimo ir įgyvendinimo

TSP-37

M. Šalkauskas

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-41

R. Jocius

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-56 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-30

R. Jocius

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 ,,Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“   pakeitimo

TSP-34

R. Jocius

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-266 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-8

L. Bartulienė

25.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-44

L. Bartulienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-7

L. Bartulienė

27.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro projektui „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“

TSP-26

G. Matulytė

28.

Dėl pritarimo projektui „Amatų centro įkūrimas Uoginių kaime, Kupiškio rajone“

TSP-36

A. Visockienė

 

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2013 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

TSP-4

V. Vaitonienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2014 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-5

V. Vaitonienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-147 „Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

 

TSP-3

V. Vaitonienė

32.

Dėl Leidimų teikti pramoginių įrenginių paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-11

V. Vaitonienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS–240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo ir dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. TS–213 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-16

Z. Karaliūnienė

34.

Dėl Daugiabučių namų savininkams remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 2013 metais ataskaitos patvirtinimo

TSP-6

Z. Karaliūnienė

35.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-9

Z. Karaliūnienė

36.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-10

Z. Karaliūnienė

37.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-14

Z. Karaliūnienė

38.

Dėl   negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-23

Z. Karaliūnienė

39.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-28

Z. Karaliūnienė

40.

Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vilmai Mažeikienei

TSP-38

R. Jokimienė

41.

Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo

TSP-29

R. Jokimienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-61 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš Savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-33

V. Mičiūdienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-230 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo nuostatų“ pakeitimo

TSP-24

G. Knizikevičienė

 


P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė


                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

TSP-21

G. Knizikevičienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo

TSP-22

G. Knizikevičienė

3.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-46

Z. Karaliūnienė

4.

Dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kupiškio rajono policijos komisariato veiklos per 2013 metus pristatymo

 

 

G. Misiūnas

 


Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje TAPIS»

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“