Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. balandžio 3 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                            

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2013 metų ataskaitai

TSP-82

V. Braknys

2.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2013 metų ataskaitai

TSP-83

R. Stundys

3.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2013 metų ataskaitai

TSP-84

A.Audickas

4.

Dėl   žemės sklypo suformavimo buvusio žvyro karjero teritorijoje Visgiūnų kaime, Kupiškio rajone, detaliojo plano patvirtinimo 

TSP-87

M. Šalkauskas

5.

Dėl žemės sklypo suformavimo Depo gatvėje, Subačiaus mieste, detaliojo plano patvirtinimo

TSP-89

M. Šalkauskas

 

6.

Dėl žemės sklypo Krasnavos gatvėje. Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo

TSP-88

M. Šalkauskas

 

7

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2014 metais

TSP-86

M. Šalkauskas

 

8.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-64

R. Jocius

9.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-53

R. Jocius

 

 

 

 

10.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-57

R. Jocius

11.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-52

R. Jocius

12.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-67

R. Jocius

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-54

R. Jocius

14.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-55

R. Jocius

15.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-58

R. Jocius

16.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-65

R. Jocius

17.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-61

R. Jocius

18.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-63

R. Jocius

19.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-59

R. Jocius

20.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-56

R. Jocius

21.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-60

R. Jocius

22.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-66

R. Jocius

23.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-62

R. Jocius

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-76

R. Jocius

25.

Dėl Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos Palėvenėlės skyriaus likvidavimo

TSP-68

R. Jocius

26.

Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2014–2015 mokslo metais nustatymo

TSP-70

R. Jocius

27.

Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-78

R. Jocius

28.

Dėl Kupiškio rajono   etninės kultūros plėtros tarybos sudarymo

TSP-77

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-135 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-72

R. Jocius

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. TS-101 „Dėl Visuomeninės tarybos sporto klausimams spręsti sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-71

R. Jocius

31.

Dėl 2013 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos

TSP-104

R. Markelis

32.

Dėl 2014 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo

TSP-93

G. Kukenienė

33.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-102

D. Kulbokienė

34.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-98

D. Kulbokienė

35.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo

TSP-99

R. Markelis

36.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

TSP-105

R. Markelis

37.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo

TSP-103

R. Markelis

38.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-80

R. Ramanauskienė

39.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-90

R. Ramanauskienė

40.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo

TSP-100

R. Markelis

41.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2014 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo

TSP-106

R. Markelis

42.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai

TSP-96

R. Markelis

43.

Dėl leidimo naudotis overdraftu pratęsimo

TSP-91

G. Kukenienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo

TSP-92

G. Kukenienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

TSP-79

L. Bartulienė

46.

Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-241-3

E. Puipas

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-75

R. Vaišnorienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-49

J.V. Semėnas

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-50

A. Zulonas

50.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-74

V. Juškevičius

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-73

V. Paliulis

52.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Šimonių seniūnijos 2014 metų veiklos programų patvirtinimo

TSP-69

Ž. Vanagas

53.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kupiškio   rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-48

V. Paliulis

54.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

TSP-94

Z. Karaliūnienė

55.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-95

Z. Karaliūnienė

56.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Bronlina“ prašymo

TSP-85

Z. Karaliūnienė

57.

Dėl investicijų projekto ,,Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškio mieste“ rengimo ir įgyvendinimo

TSP-97

D. Bardauskas

58.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014–2015 metų administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo

TSP-101

V. Vanagienė

59.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo

TSP-51

V. Mičiūdienė

60.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės, Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos ir Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro trišalės bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

TSP-81

V. Mičiūdienė

61.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. TS-219 ,,Dėl Verslo plėtros komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-47

V. Mičiūdienė

Papildomas klausimas.  Dėl pritarimo projektui „Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo, sveiko senėjimo užtikrinimas Kupiškio ligoninėje“


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“