Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. gegužės 29 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo keisti (atnaujinti) Kupiškio rajono šilumos ūkio specialųjį planą

TSP-152

M. Šalkauskas

2.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos Stračnių kaimo kapinių išplėtimo detaliojo plano koncepcijai

TSP-164

M. Šalkauskas

3.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lenauda“ Kupiškio rajone tiekiamos šilumos kainos pastoviosios dedamosios nustatymo

TSP-157

M. Pečkuvienė

4.

Dėl Kupiškio rajono motociklų sporto klubo „VINGIS“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio 

TSP-153

M. Pečkuvienė

5.

Dėl viešosios įstaigos „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio

TSP-154

M. Pečkuvienė

 

6.

Dėl visureigių klubo „35 coliai “ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio

TSP-155

M. Pečkuvienė

 

7

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį sporto klubui „Reljefas“

TSP-156

M. Pečkuvienė

 

8.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ investiciniam projektui „Autobusų parko atnaujinimas“

TSP-158

M. Pečkuvienė

9.

Dėl garantijos suteikimo

TSP-161

G. Kukenienė

10.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-127

P. Pranckūnas

11.

Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktoriui

TSP-166

M. Pečkuvienė

12.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui

TSP-150

M. Pečkuvienė

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-113

R. Jocius

14.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio   pagrindinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-119

R. Jocius

15.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-118

R. Jocius

16.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-120

R. Jocius

17.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-121

R. Jocius

18.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-114

R. Jocius

19.

Dėl   Kupiškio jaunimo centro prašymo

TSP-139

M. Pečkuvienė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-143

R. Jocius

21.

Dėl Rapolo Lukoševičiaus darbo santykių nutrūkimo

TSP-124

R. Jokimienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo

TSP-130

R. Jocius

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro asignavimų perskirstymo

TSP-149

G. Kukenienė

24.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-122

R. Jocius

25.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

TSP-138

R. Jocius

26.

Dėl mokinių priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-136

R. Jocius

27.

Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu

TSP-126

I. Mockuvienė

28.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-128

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

TSP-137

R. Jocius

30.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-144

A.Ražauskienė

31.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų vadovo 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-125

P. Remeikis

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo ir papildymo

TSP-129

L. Bartulienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-140

L. Bartulienė

34.

Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone

TSP-146

R. Markelis

35.

Dėl Vidos Aleliūnienės prašymo atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-132

V. Semėnienė

36.

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo

TSP-133

V. Semėnienė

37.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2014 metams

TSP-134

V. Semėnienė

38.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos

TSP-135

V. Semėnienė

39.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2015 metams

TSP-131

V. Semėnienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-148

G. Knizikevičienė

41.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų perskirstymo

TSP-141

G. Kukenienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-151

G. Kukenienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-142

G. Kukenienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-167

G. Kukenienė

45.

Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

TSP-163

M. Pečkuvienė

46.

Dėl kiemo aikštelės, esančios Krantinės g. 5, Kupiškio mieste, pirkimo

TSP-170

M. Pečkuvienė

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. TS-108   „Dėl valstybinės žemės kitos paskirties žemės sklypo, esančio Krantinės g. 7, Kupiškio mieste, nuomos aukciono būdu“ pakeitimo

TSP-169

M. Pečkuvienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl valstybinės žemės kitos paskirties žemės sklypo, esančio A. Purėno g. 9, Kupiškio mieste, nuomos aukciono būdu“ pakeitimo

TSP-168

M. Pečkuvienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Leidimų teikti pramoginių įrenginių paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-147

M. Pečkuvienė

50.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų maksimalaus administravimo mokesčio tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-160

M. Pečkuvienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-63 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo

TSP-172

M. Pečkuvienė

52.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-171

M. Pečkuvienė

53.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d.   sprendimo Nr. TS-283 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-117

V. Mičiūdienė

54.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos siūlymui

TSP-162

A. Navickas

55.

Dėl Apmokėjimo už darbą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero (mero pavaduotojo), Savivaldybės administracijos direktoriaus, kitų iš Savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų vadovų sudaromose darbo grupėse (komisijose) teisės aktų projektams rengti tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-116

V. Mičiūdienė

56.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos norminių teisės aktų, pasirašytų elektroniniu parašu, registravimo, nuorašų rengimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-115

V. Kareivienė

57.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-145

Ž. Aukštikalnis

58.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-159

V. Mažeikienė

59.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. TS-202 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-165

V. Mažeikienė

60.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitai

TSP-123

J. Jarutis

61.

Dėl pritarimo rengti Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialųjį planą

TSP-173

M. Šalkauskas

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų maisto ruošimo patalpų nuomos mokinių maitinimui organizuoti

 

TSP-174

M. Pečkuvienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-175

G. Kukenienė

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

Išsamiau su šiais ir kitais Savivaldybės tarybos sprendimais galima susipažinti  Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt (posėdžio garso įrašas, tarybos sprendimai ir individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis) ir Savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyriuje.

 

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“