Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. rugsėjo 11 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 Rengėjas, pranešėjas

 

1.

Dėl Romos Ramanauskienės paskyrimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktore

TSP-220

Ž. Aukštikalnis

2.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro prašymui tapti Lietuvos krepšinio federacijos nariu

TSP-217

R. Jocius

3.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-188

R. Jocius

4.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų dantų protezavimo paslaugų kainų patvirtinimo

TSP-211

R. Markelis

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-3 „Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajono 2012 metų investicijų plano ir perspektyvos iki 2016 metų suderinimo“ pakeitimo

TSP-199

M. Šalkauskas

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-309 „Dėl UAB „Durpeta“ ir AB „Panevėžio energija“ nuomojamų valstybinės žemės sklypų (kadastro Nr. 5753/0012:24; Nr. 5753/0012:63;   Nr. 5753/0012:62) Šepetos kaime, Kupiškio seniūnijoje, ribų ir plotų keitimo detaliojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-198

M.Šalkauskas

7.

Dėl vietos gyventojų apklausos organizavimo rengiant Kupiškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų plotų ir ribų nustatymo planą

TSP-197

M. Šalkauskas

8.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-202

R. Totorienė

9.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-191

R. Totorienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-192

R. Totorienė

11.

Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti paskirstymo

TSP-193

R. Totorienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo

TSP-200

R. Totorienė

13.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų perskirstymo

TSP-194

R. Totorienė

14.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-201

R. Totorienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-212

R. Totorienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-215

R. Totorienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-219

R. Totorienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-216

R. Totorienė

19.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

TSP-196

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-214

L. Bartulienė

21.

Dėl kieto kuro vidutinės kainos nustatymo

TSP-210

L. Bartulienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-213

L. Bartulienė

23.

Dėl Paramos mirties atveju skyrimo iš Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-189

L. Bartulienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-334 „Dėl Transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-209

L. Bartulienė

25.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-218

L. Bartulienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 5 d. sprendimo Nr. TS-34 „Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais Kupiškio rajone išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-205

V. Vaitonienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-318 „Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo” 1 punkto pakeitimo

TSP-206

V. Vaitonienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos, bendrosios nuosavybės objektų nuolatinės techninės priežiūros bei administravimo mokesčių“ pakeitimo

TSP-207

V. Vaitonienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-126 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų ir pardavimo kainų nustatymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-208

V. Vaitonienė

30.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-195

Z. Karaliūnienė

31.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei

TSP-190

Z. Karaliūnienė

32.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-203

Z. Karaliūnienė

33.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-204

Z. Karaliūnienė

 

 

 


 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo ir dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ papildymo

TSP-221

V.Vaitonienė

2.

Dėl prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio

TSP-222

M.Pečkuvienė

3.

Dėl pritarimo iniciatyvai dėl pagalbos ir paramos Ukrainai 

TSP-223

Aptarti

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“