Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. spalio 30 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167 ,,Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-252

R. Jocius

2.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo

TSP-256

R. Jocius

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Mokinių priėmimo į Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-248

R. Jocius

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-167„Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-253

R. Jocius

5.

Dėl Jolitos Janušonienės paskyrimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktore

TSP-238

R. Jocius

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-56 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimopakeitimo

TSP-225

R. Jocius

7.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-259

R. Jocius

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo

TSP-260

R. Jocius

9.

Dėl leidimo Gailai Matulytei dirbti projekto vadove

TSP-274

R. Jocius

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo

TSP-278

R. Jocius

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-311 „Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-262

D. Šakickienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-81 „Dėl Kupiškio meno mokykloje teikiamų paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-263

D. Šakickienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-310 „Dėl Mokesčio už neformalųjį ugdymą Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre“ pakeitimo

TSP-264

L. Šližauskienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-107 „Dėl Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-265

J. Trifeldienė

15.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-266

J. Trifeldienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS- 66 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo“ pakeitimo

TSP-257

V. Aleknienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro projektui „Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje“ pakeitimo

TSP-249

G. Matulytė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl Kupiškio jaunimo centre teikiamų paslaugų įkainių ribinių dydžių nustatymo“ pakeitimo

TSP-250

G. Matulytė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-180 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-262 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

TSP-251

L. Matiukaitė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-280

P. Pranckūnas

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-229

L. Bartulienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-245

R. Totorienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos sumažinimo

TSP-246

R. Totorienė

24.

Dėl biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimo

TSP-247

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-258

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos paskirstymo

TSP-267

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-269

R. Totorienė

28.

Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-272

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-275

R. Totorienė

30.

Dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo

TSP-226

A. Martinka

31.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės teikiamų mokamų
laboratorinių, rentgenologinių, kitų tyrimų ir procedūrų, reabilitacijos paslaugų, gydytojų specialistų konsultacijų bei nemedicininių paslaugų sąrašų ir kainų patvirtinimo

TSP-254

R. Markelis

32.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų medicininių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

TSP-255

R. Markelis

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos, bendrosios nuosavybės objektų nuolatinės techninės priežiūros bei administravimo mokesčių“ pakeitimo

TSP-224

M. Pečkuvienė

34.

Dėl Pavadinimų gatvėms suteikimo, keitimo ir įtraukimo į
apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-230

M. Pečkuvienė

35.

Dėl gatvių pavadinimų keitimo

TSP-227

M. Pečkuvienė

36.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-228

M. Pečkuvienė

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl vietinių rinkliavų“ pakeitimo

TSP-231

M. Pečkuvienė

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lenauda“ Kupiškio rajone tiekiamos šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

TSP-232

M. Pečkuvienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lenauda“ Kupiškio rajone tiekiamos šilumos kainos pastoviosios dedamosios nustatymo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-236

M. Pečkuvienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-233

M. Pečkuvienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-285 „Dėl keleivių vežimo tarifo nustatymo“ pakeitimo

TSP-234

M. Pečkuvienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-235

M. Pečkuvienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Vietinės rinkliavos už šunų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų pakeitimo“ naujos redakcijos“ pakeitimo

TSP-237

M. Pečkuvienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų“ pakeitimo

TSP-239

M. Pečkuvienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 10 d. sprendimo Nr. TS-59 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų pakeitimo“ pripažinimo   netekusiu galios

TSP-240

M. Pečkuvienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-241

M. Pečkuvienė

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

TSP-242

M. Pečkuvienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-203 „Dėl automobilių paslaugų tarifų“ 1 punkto pakeitimo

TSP-243

M. Pečkuvienė

49.

Dėl Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrėtas ir keliantis pavojų žmonėms, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-268

M. Pečkuvienė

50.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-270

M. Pečkuvienė

51.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

TSP-271

M. Pečkuvienė

52.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-244

M. Pečkuvienė

53.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymo ir suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-279

M. Pečkuvienė

54.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

TSP-276

M. Pečkuvienė

55.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo

TSP-261

M. Šalkauskas

56.

Dėl gyvenamųjų namų kvartalo, kurį riboja Jaunimo gatvė, Kupos upė ir Račiupio upelis Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano

TSP-273

M. Šalkauskas

57.

Dėl Kupiškio rajono Subačiaus seniūnijos Stračnių kaimo kapinių išplėtimo detaliojo plano patvirtinimo

TSP-277

M. Šalkauskas

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“