Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. lapkričio 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

 

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-60 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

TSP-301

V. Mičiūdienė

2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją

TSP-304

R. Markelis

3. Dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo

TSP-311

A. Martinka

4. Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos pasiūlymams

TSP-319

A. Navickas

5. Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos ir pastatymo komisijos sudarymo

TSP-297

R. Jocius

6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS- 359 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-303

R. Jocius

7. Dėl 2014 metais valstybės lėšomis, skiriamomis savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo

TSP-287

J. Uldukis

8. Dėl audito įmonės išrinkimo ir įpareigojimo

TSP-282

M. Pečkuvienė

9. Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito

TSP-283

M. Pečkuvienė

10. Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

TSP-285

M. Pečkuvienė

11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo

TSP-295

M. Pečkuvienė

12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-260 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-298

M. Pečkuvienė

13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009   m. vasario 5 d. sprendimo Nr. TS-35 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2004 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-96 „Dėl Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-317

M. Pečkuvienė

14. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-61 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-198 „Dėl Gydytojų rėmimo nuostatų“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-318

 

M. Pečkuvienė

15. Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis ir jų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą

TSP-308

M. Pečkuvienė

16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-148 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-310

V. Semėnienė

17. Dėl Irenos Sasnauskienės prašymo atleisti nuo žemės mokesčio

TSP-296

V. Semėnienė

18. Dėl Ernesto Skardžiaus prašymo atleisti nuo žemės mokesčio  

TSP-306

V. Semėnienė

19. Dėl Ričardo Ruzo prašymo atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-307

V. Semėnienė

20. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo

TSP-302

R. Totorienė

21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo

TSP-305

R. Totorienė

22. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo

TSP-316

R. Totorienė

23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-284

R. Totorienė

24. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos sumažinimo

TSP-286

R. Totorienė

25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo 

TSP-299

R. Totorienė

26. Dėl Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-300

R. Totorienė

27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-309

R. Totorienė

28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-312

R. Totorienė

29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-313

R. Totorienė

30. Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ asignavimų   paskirstymo pakeitimo

TSP-314

R. Totorienė

31. Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo

TSP-315

R. Totorienė

32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-320

R. Totorienė

33. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms paskirstymo pakeitimo

TSP-321

R. Totorienė

34. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-221 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-288

L. Bartulienė

35. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-314 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro finansinių normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-289

L. Bartulienė

36. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-334 „Dėl Transporto paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-290

L. Bartulienė

37. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. TS-287 ,,Dėl Globos ir rūpybos tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-291

L. Bartulienė

38. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-313 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro socialinės globos paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo

TSP-292

L. Bartulienė

39. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-35 ,,Dėl socialinės globos kainų nustatymo“ pakeitimo

TSP-293

L. Bartulienė

40. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-294

L. Bartulienė

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Dėl Elenos Dedelienės prašymo atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-324

V. Semėnienė

Dėl Palmyros Ramanauskienės  prašymo atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

TSP-323

V. Semėnienė

Dėl Vlado Bočiulio prašymo atleisti nuo valstybinės žemės   nuomos mokesčio

TSP-322

V. Semėnienė

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-325

V. Beinoris

 


 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“