Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

 


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2014 m. gruodžio 18 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šilumos ūkio specialiojo plano koncepcijai

TSP-333

M. Šalkauskas

2.

Dėl žemės sklypo, esančio Slavinčiškio g. 18, Slavinčiškio kaime, Kupiškio rajone, detaliojo   plano patvirtinimo

TSP-332

M. Šalkauskas

3.

Dėl žemės sklypo buvusio Uoginių žvyro karjero teritorijoje Uoginių kaime, Kupiškio rajone, suformavimo   detaliojo plano patvirtinimo

TSP-338

M. Šalkauskas

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-149 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2014 metams“ pakeitimo

TSP-331

V. Semėnienė

5.

Dėl 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo

TSP-344

D. Dubenčiukienė

6.

Dėl 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo

TSP-345

D. Dubenčiukienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-154 „Dėl Kupiškio jaunimo centre teikiamų paslaugų įkainių ribinių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-326

G. Matulytė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-303 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-350

L. Bartulienė

9.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-362

R. Jocius

10.

Dėl pavadinimų naujoms gatvėms suteikimo ir gatvės pavadinimo pakeitimo

TSP-335

M. Pečkuvienė

11.

Dėl pritarimo vietos gyventojų apklausos rezultatams

TSP-339

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-341

M. Pečkuvienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo

TSP-337

M. Pečkuvienė

14.

Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-330

M. Pečkuvienė

15.

Dėl UAB Medicina practica laboratorijos prašymo

TSP-329

M. Pečkuvienė

16.

Dėl G. Pažemio individualios įmonės prašymo

TSP-343

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-187 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės institucijų teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-363

V. Mičiūdienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-137 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo ir asignavimų paskirstymo seniūnijoms kriterijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-367

V. Mičiūdienė

19.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. TS-238 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės taisyklių“ pakeitimo

TSP-328

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimo

TSP-334

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo

TSP-340

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialiosios tikslinės dotacijos sumažinimo

TSP-327

R. Totorienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-360

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo

TSP-354

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-359

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-342

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-357

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-361

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-358

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-336

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio jaunimo centro asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-346

R. Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo

TSP-347

R. Totorienė

33.

Dėl Kupiškio rajono   savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-353

R. Totorienė

34.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-348

R. Totorienė

35.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-349

R. Totorienė

36.

Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-351

R. Totorienė

37.

Dėl Kupiškio r.   Adomynės pagrindinės mokyklos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo

TSP-352

R. Totorienė

38.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-355

R. Totorienė

39.

Dėl Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-356

R. Totorienė

40.

Dėl Kupiškio rajono   savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-364

R. Totorienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-365

R. Totorienė

42

Dėl Kupiškio rajono   savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-366

R. Totorienė

 

 


 

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“