Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »
 

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. vasario 19 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

TSP-6

P. Gurklys

2.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-8

A. Bočiulis

3.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-25

R. Jocius

4.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-20

R. Jocius

5.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-21

R. Jocius

6.

Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-19

R. Jocius

7.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-23

R. Jocius

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių sąrašo patvirtinimo

TSP-22

J. Janušonienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų   priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

TSP-37

I.Parfionovas

10.

Dėl Daugiabučių namų savininkams remti skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo 2014 metais ataskaitos patvirtinimo

TSP-28

M. Pečkuvienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

TSP-27

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo

TSP-31

R. Totorienė

13.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus patvirtinimo

TSP-10

R. Markelis

14.

Dėl pritarimo geriatrijos paslaugų teikimui viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje

TSP-29

R. Markelis

15.

Dėl leidimo VšĮ Kupiškio ligoninės direktorei Romai Ramanauskienei dirbti kitą darbą

TSP-7

R. Markelis

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės psichologinių krizių valdymo grupės sudėties ir veiklos reglamento patvirtinimo

TSP-9

R. Markelis

17.

Dėl Reagavimo į savižudybių riziką Kupiškio rajono savivaldybėje algoritmų patvirtinimo

TSP-35

V. Šap

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2014 m. gruodžio 18 d.   sprendimo Nr. TS-327 „Dėl 2015 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

TSP-4

D. Dubenčiukienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-73 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-1

R. Jocius

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-36

R. Totorienė

21.

Dėl 2015 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo

TSP-33

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-34

R. Totorienė

23.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-26

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktoriaus tarnybinio atlyginimo priedo nustatymo

TSP-3

R. Totorienė

25.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos pasiūlymams

TSP-32

A.Navickas

26.

Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir projektų pateikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-30

A.Martinka

27.

Dėl 2015 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo

TSP-24

J.A.Uldukis

28.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-11

L. Bartulienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-12

L. Bartulienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. TS-235 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-13

L. Bartulienė

31.

Dėl finansinės paramos Monikai Martišienei skyrimo

TSP-14

L. Bartulienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-2

M. Pečkuvienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-5

M. Pečkuvienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo sąrašų patvirtinimo

TSP-17

M. Pečkuvienė

35.

Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo

TSP-16

M. Pečkuvienė

36.

Dėl pastatų, kuriuose yra Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo gyvenamosios patalpos, amortizacinių atskaitymų nusidėvėjimui atkurti normatyvų (metais) nustatymo

TSP-15

M. Pečkuvienė

37.

Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių koordinačių pakeitimo

TSP-18

M. Pečkuvienė

 

Papildomas klausimas

  1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-99 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-123 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

 


 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“