Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 

 

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. kovo 26 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo

TSP-79

V. Mičiūdienė

2.

Dėl Kupiškio jaunimo centro direktorės Gailos Matulytės atleidimo iš pareigų

TSP-106

R. Jocius

3.

Dėl pritarimo projektui „Gerosios Norvegijos praktikos perėmimas siekiant didinti savivaldybių administracinius gebėjimus vystant glaudesnį regioninį tarpinstitucinį bendradarbiavimą“

TSP-107

M. Pečkuvienė

4.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2014 metų ataskaitai

TSP-54

V. Braknys

5.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2014 metų ataskaitai

TSP-55

R. Stundys

6.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2014 metų ataskaitai

TSP-62

A. Audickas

 

7.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-83

P. Pranckūnas

 

8.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-25

R. Jocius

 

9.

Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-43

V. Žilinskas

10.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-50

V. Šeškuvienė

11.

Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-44

R. Latvys

12.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Adomynės pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-39

D. Mašauskienė

13.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-61

G. Paškauskas

14.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-47

V. Tilienė

15.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-45

R. Stovolos

16.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-59

A.Venckus

17.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-53

D. Žvybas

18.

Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-51

B. Zaborskienė

19.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-46

V. Vanagienė

20.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-48

L. Skėrienė

21.

Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-67

M. Jančienė

22.

Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-52

I. Skupienė

23.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-60

D. Koženiauskienė

24.

Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-70

D. Staišiūnienė

25.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-63

M. Morkūnienė

26.

Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-71

D. Šakickienė

27.

Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-49

J. Trifeldienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

TSP-76

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos

TSP-77

R. Jocius

30.

Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus                   2014–2015 mokslo metais nustatymo

TSP-94

R. Jocius

31.

Dėl Almos Pustovaitienės delegavimo į Aukštaitijos regioninę etninės kultūros globos tarybą

TSP-57

R. Jocius

32.

Dėl Kupiškio rajono   etninės kultūros plėtros tarybos sudarymo

TSP-56

R. Jocius

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo Kupiškio rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-73

V. Beinoris

34.

Dėl 2014 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo ataskaitos

TSP-101

R. Markelis

35.

Dėl pritarimo paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui viešojoje įstaigoje Kupiškio ligoninėje

TSP-105

R. Markelis

36.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-89

R. Markelis

37.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-82

R. Ramanauskienė

38.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo

TSP-85

R. Markelis

39.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

TSP-99

R. Markelis

40.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2015 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo

TSP-93

R. Markelis

41.

Dėl leidimo viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei atidaryti kredito liniją

TSP-84

R. Totorienė

42.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-88

R. Markelis

43.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-86

D. Kulbokienė

44.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo

TSP-81

R. Markelis

45.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo

TSP-100

R. Markelis

46.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2015 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo

TSP-87

R. Markelis

47.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-69

P. Remeikis

48.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-64

A.Ražauskienė

49.

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-92

L. Bartulienė

50.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 12 d. sprendimo Nr. TS-205 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. TS-5 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo Nr. TS-155 „Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo“ papildymo ir pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo

TSP-91

L. Bartulienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-68

R. Totorienė

52.

Dėl trumpalaikės paskolos

TSP-90

R. Totorienė

53.

Dėl Kupiškio meno mokyklos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-102

R. Totorienė

54.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo

TSP-103

R. Totorienė

55.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2015 metais

TSP-75

M. Šalkauskas

56.

Dėl Leidimų važiuoti Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-104

M. Šalkauskas

57.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės strateginio 2013–2015 metų veiklos plano patikslinimo

TSP-98

M. Pečkuvienė

58.

Dėl akcinės bendrovės „Panevėžio energija“ Kupiškio šilumos tinklų rajono 2015 metų papildomų investicijų

TSP-65

M. Pečkuvienė

59.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų likučio 2015 metų sąmatos patvirtinimo

TSP-58

M. Pečkuvienė

60.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-296 „Dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis ir jų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą“ pakeitimo

TSP-40

M. Pečkuvienė

61.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo grąžinimo valstybės turto valdytojui

TSP-78

M. Pečkuvienė

62.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-74

M. Pečkuvienė

63.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo perdavimo pagal panaudos sutartį

TSP-66

M. Pečkuvienė

64.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-80

M. Pečkuvienė

65.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo

TSP-41

M. Pečkuvienė

66.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-95

Ž. Aukštikalnis

67.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-96

V. Mažeikienė

68.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitai

TSP-97

J. Jarutis

69.

Dėl pritarimo siūlymui netrumpinti keleivinių traukinių maršruto Šiauliai–Panevėžys–Rokiškis ir išlaikymo finansavimui (aptarti)

TSP-72

M. Pečkuvienė

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“