Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Pirmasis naujai išrinktos Savivaldybės tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

 


Kupiškio rajono savivaldybės (Nr. 23) rinkimų komisijos pirmininkas Rolandas Aukštikalnis 2015 m. balandžio 16 d., ketvirtadienį, 9 val. šaukia naujai išrinktos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos pirmąjį posėdį Kultūros centro didžiojoje salėje.

 

Prisiekus išrinktiems Savivaldybės tarybos nariams, planuojama svarstyti šiuos klausimus:

  1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero Jono Jaručio įgaliojimų pasibaigimo.
  2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Žilvino Aukštikalnio atleidimo iš pareigų.
  3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Ediko Puipo atleidimo iš pareigų.
  4. Dėl pavedimo laikinai eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
  5. Dėl Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
  6. Dėl  Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo paskyrimo.         
  7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo.
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“