Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. gegužės  7 d.  9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                                                                       Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

TSP-139

V. Mičiūdienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo

TSP-127

V. Mičiūdienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo

TSP-128

V. Mičiūdienė

4.

Dėl Administracinės komisijos prie Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sudarymo

TSP-120

A. Martinka

5.

Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo

TSP-123

V. Mičiūdienė

6.

Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą

TSP-119

V. Mičiūdienė

7.

Dėl Savivaldybės tarybos nario delegavimo į  Panevėžio regiono plėtros tarybą

TSP-118

V. Mičiūdienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pareiginės algos koeficiento nustatymo

TSP-121

V. Mičiūdienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareiginės algos koeficiento nustatymo

TSP-122

V. Mičiūdienė

10.

Dėl priemokos išmokėjimo Arūnui Valintėliui laikinai ėjusiam Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas

TSP-133

V. Mičiūdienė

11.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus nuostatų patvirtinimo

TSP-129

V. Aleknienė

12.

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymui skirtos dotacijos  panaudojimo 2014 metais audito

TSP-131

V. Mažeikienė

13.

Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms paskirstymo pakeitimo

TSP-136

R. Totorienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-137

R. Totorienė

15.

Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimo

TSP-135

R. Totorienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo

TSP-140

R. Totorienė

17.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams

TSP-124

V. Semėnienė

18.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2015 metams

TSP-125

V. Semėnienė

19.

Dėl  sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo dokumentų rengimo

TSP-134

M. Šalkauskas

20.

Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

TSP-117

M. Pečkuvienė

21.

Dėl nuomos sutarties atnaujinimo

TSP-132

Z. Karaliūnienė

22.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-138

L. Vaitonytė

23.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai

TSP-126

R. Markelis

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

TSP-130

L. Bartulienė

25.

Dėl dalyvavimo merų forume Kinijos investavimo ir prekybos parodoje 2015 m. (aptarti)

 

  DĖL KUPIŠKIO RAJONO PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO TSP-141  

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“