08:48:12 Posėdžio pradžia
08:51:01 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
08:51:04 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:00:02
08:59:40 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:01:18 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
09:01:31 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:13
09:02:00 Reg-jos pradžia
09:02:20 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:21 , Nedalyvavo:4
09:02:45 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:03:21 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:36
09:04:32 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:05:16 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl visureigių klubo „35 COLIAI“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio (TSP-162; M. Pečkuvienė)
09:05:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:05:41 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
09:06:26 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:06:26 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:06:32 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:06
09:07:14 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:47
09:07:16 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:07:23 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:06
09:07:24 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:08:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:08:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio (TSP-177; M. Pečkuvienė)
09:09:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:09:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:10:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-151; V. Žilinskas)
09:11:15 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:11:15 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:11:36 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:20
09:15:50 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:04:34
09:16:18 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:19:20 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:03:01
09:19:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:19:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:20:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-158; V. Šeškuvienė)
09:20:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:20:50 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:12
09:21:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:22:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:22:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-152; R. Latvys)
09:22:56 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:23:27 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:30
09:24:34 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:25:02 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:28
09:25:55 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:26:49 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:54
09:26:50 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:27:16 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:27:16 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:25
09:27:23 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:07
09:27:56 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
09:28:03 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:28:42 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:38
09:28:55 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:59
09:29:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:29:31 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:30:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-157; D. Mašauskienė)
09:31:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:31:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:31:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-150; G. Paškauskas)
09:32:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:32:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:33:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-161; V. Tilienė)
09:33:06 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:33:19 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:12
09:33:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 1 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
09:34:40 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-172; R. Stovolos)
09:35:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:35:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-170; A.Venckus)
09:35:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:36:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:36:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-173; D. Žvybas)
09:36:52 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:37:15 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:22
09:37:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:37:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:38:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-174; B. Zaborskienė)
09:38:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:39:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:39:31 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
09:39:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-154; V. Vanagienė)
09:40:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:40:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:40:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-175; L. Skėrienė)
09:41:22 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:01:50
09:41:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:42:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:42:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-156; M. Jančienė)
09:42:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:43:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:43:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-171; I. Skupienė)
09:44:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:44:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:45:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-167; D. Koženiauskienė)
09:46:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:47:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:47:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-168; D. Staišiūnienė)
09:47:39 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
09:47:50 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:10
09:48:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:49:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:49:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-169; M. Morkūnienė)
09:50:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:50:35 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:50:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-153; D. Šakickienė)
09:51:15 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:51:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:52:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-155; J. Trifeldienė)
09:52:21 Balsavimo pabaiga
09:52:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-155; J. Trifeldienė)
09:52:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:53:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:53:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-184; D. Bubulienė)
09:53:48 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:54:39 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:51
09:55:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:55:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:56:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-159; V. Aleknienė)
09:56:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:57:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:58:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro 2015–2017 metų strateginiam planui (TSP-149; L. Šližauskienė)
09:58:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:58:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:58:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:59:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl naudojimosi Kupiškio miesto stadiono futbolo aikšte ir administracinio pastato rūbinėmis paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-193; L. Šližauskienė)
09:59:03 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:03
09:59:38 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:59:40 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:00:51 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:13
10:01:47 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:02:02 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:02:07 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
10:02:19 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:32
10:02:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:31
10:02:56 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:02:58 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:03:08 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:28
10:03:32 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:33
10:03:34 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:03:38 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
10:03:47 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:13
10:04:08 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:30
10:05:34 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:02:37
10:05:53 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:05:54 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
10:05:59 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:06:00 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:06:21 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:21
10:06:28 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:06:52 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:52
10:07:00 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:07:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:20
10:07:58 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:57
10:07:59 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:08:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:08:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:08:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu (TSP-145; I. Mockuvienė)
10:08:56 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:08:58 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:31
10:09:31 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:09:34 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:37
10:09:50 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:09:55 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:24
10:10:00 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:11:45 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:45
10:11:47 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:11:54 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:06
10:13:03 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:03:13
10:13:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:14:46 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:41
10:18:03 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:18:26 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:18:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus (TSP-194; R. Jocius)
10:18:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:19:00 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:19:05 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:19:40 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:46
10:20:04 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:03
10:22:31 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:22:31 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:25
10:25:06 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:34
10:25:13 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:25:54 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:40
10:26:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:26:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:26:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos ir pastatymo komisijos sudarymo (TSP-190; R. Jocius)
10:27:10 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:27:11 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:01
10:27:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:28:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:28:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (TSP-195; R. Jocius)
10:28:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:29:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:29:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo (TSP-146; V. Dičkus)
10:29:58 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:30:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:30:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:30:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:51
10:30:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:23
10:30:58 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:31:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:51
10:32:15 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:32:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:17
10:34:06 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:35:32 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:25
10:35:55 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:36:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:05:45
10:36:27 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
10:36:39 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:11
10:37:05 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:10
10:37:11 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
10:38:14 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:01:03
10:38:15 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:38:16 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:00
10:38:17 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:38:45 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:28
10:38:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:39:04 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 1 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:39:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl investicijų projekto „Sveikatingumo ir sporto kompleksas Kupiškio mieste“ rengimo ir įgyvendinimo (TSP-180; M. Šalkauskas)
10:40:30 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:41:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:42
10:43:47 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:43:48 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:44:01 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:13
10:44:26 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:44:44 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:57
10:45:59 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:32
10:46:55 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:53:03 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:06:07
10:53:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:54:17 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:50
10:54:21 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:54:24 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:03
10:54:28 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:54:51 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:55:39 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:55:45 Mikrofono užklausimas kalbai: 8 (Modestas Puišė)
10:55:57 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
10:56:11 Mikrofono užklausimas kalbai: 2 (Jonas Jarutis)
10:56:13 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:34
10:56:21 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:56:27 Mikrofono užklausimas kalbai: 8 (Modestas Puišė)
10:56:30 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 01:51:58
10:56:33 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:56:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:28
10:58:26 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:59:12 Mikrofono užklausimas kalbai: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:59:15 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:04:23
10:59:16 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:00:07 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:01:40
11:01:01 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:06:33
11:01:19 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
11:02:18 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
11:02:25 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:09
11:02:47 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:29
11:03:41 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:07:08
11:04:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:05:41 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:04:22
11:06:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 2 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:06:42 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
11:07:53 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
11:08:25 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
11:08:54 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:08:59 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
11:09:05 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:12
11:09:09 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:02:27
11:09:11 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:45
11:09:11 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:09:14 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:02
11:09:14 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
11:10:04 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:10:05 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:10:15 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:20
11:10:41 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:36
11:10:47 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:11:02 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:01:47
11:11:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:05
11:11:13 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:11:35 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:11:46 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
11:11:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:05
11:12:30 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:17
11:12:32 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:46
11:13:26 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:50
11:14:12 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:15:01 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:15:20 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:07
11:15:37 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:36
11:21:26 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 02:21:45
11:40:33 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
11:40:34 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
11:41:28 Reg-jos pradžia
11:41:43 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
11:42:05 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
11:43:33 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:43:44 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:11
11:43:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo (TSP-183; A. Martinka)
11:43:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:44:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:44:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-42 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo (TSP-196; A. Martinka)
11:45:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:45:34 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:03:28
11:45:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:45:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo (TSP-186; L. Bartulienė)
11:46:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:46:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:46:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-256 ,,Dėl Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo (TSP-185; N. Urbonavičienė)
11:47:18 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:47:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:12
11:48:04 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
11:48:20 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:16
11:48:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:49:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:49:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo (TSP-163; V. Mičiūdienė)
11:50:11 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
11:51:02 Mikrofonas įjungtas: 16 (Lina Kaušakienė)
11:51:15 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:51:25 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:10
11:51:32 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:51:36 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:03
11:51:39 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:01:28
11:51:58 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:52:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:15
11:52:26 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
11:52:47 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:52:50 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:03
11:52:57 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:30
11:54:05 Mikrofonas išjungtas: 16 (Lina Kaušakienė) 00:03:03
11:54:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:54:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:54:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo (TSP-148; V. Mičiūdienė)
11:54:50 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:55:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:55:28 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:37
11:55:47 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:19
11:57:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:57:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:57:18 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo (TSP-147; V. Mičiūdienė)
11:58:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:58:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:58:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl Peticijų komisijos sudarymo (TSP-178; V. Mičiūdienė)
11:58:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:58:54 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:59:01 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
11:59:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą (TSP-176; R. Adomauskas)
12:00:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:00:24 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:01:22
12:00:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:00:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo (TSP-191; R. Totorienė)
12:01:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:01:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:01:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 43 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo (TSP-192; R. Totorienė)
12:02:49 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:03:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:03:11 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 44 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo (TSP-179; R. Totorienė)
12:03:45 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:04:07 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:22
12:04:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:04:54 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:05:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 45 KLAUSIMAS. Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo (TSP-181; R. Totorienė)
12:05:40 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:05:42 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
12:05:52 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:06:12 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:06:15 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:22
12:06:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:06:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 46 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo (TSP-164; M. Pečkuvienė)
12:07:34 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:07:43 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:07:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 47 KLAUSIMAS. Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus (TSP-188; M. Pečkuvienė)
12:08:08 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:08:10 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:08:11 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:00
12:09:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:09:02 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:09:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
12:09:32 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 48 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo (TSP-182; M. Pečkuvienė)
12:10:13 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:04
12:12:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:13:10 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:13:15 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:04
12:13:16 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:04:13
12:13:21 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:22
12:13:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:14:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:03
12:14:35 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:14:36 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:01
12:15:18 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:15:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:15:52 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:33
12:15:52 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:15:54 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:35
12:17:00 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:17:01 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:08
12:18:31 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:30
12:19:00 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:19:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:19:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 49 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (TSP-197; M. Pečkuvienė)
12:20:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:20:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:20:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 50 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (TSP-166; M. Pečkuvienė)
12:23:11 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:24:41 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:30
12:26:26 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:26:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:27:52 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:26
12:28:29 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:51
12:29:22 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:29:59 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:30:50 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:01:27
12:30:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:31:12 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:31:15 Mikrofono užklausimas kalbai: 18 (Algirdas Gasiūnas )
12:31:18 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:19
12:31:33 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
12:31:38 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:25
12:31:40 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:31:43 Balsavimo pabaiga
12:31:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 50 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (TSP-166; M. Pečkuvienė)
12:35:24 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:04:33
12:39:02 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:07:21
12:39:06 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:39:08 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:07:34
12:39:17 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
12:39:59 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:42
12:39:59 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
12:40:35 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:29
12:41:01 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
12:41:05 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:01:05
12:41:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:43:25 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:55
12:46:14 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:05:13
12:46:34 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:47:09 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:47:10 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:47:24 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:14
12:47:43 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:33
12:47:51 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:48:09 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:48:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:57
12:49:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:00
12:49:24 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:50:23 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:03:49
12:50:29 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:50:32 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:03
12:51:49 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:02:25
12:52:07 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
12:52:25 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:52:36 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:11
12:52:59 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:51
12:53:03 Balsavimo pabaiga
12:54:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 51 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio miesto teritorijoje ir prie Kupiškio marių Kupiškio seniūnijos teritorijoje“ papildymo (TSP-160; M. Pečkuvienė)
12:54:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:55:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 4
12:55:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 52 KLAUSIMAS. Dėl kai kurių Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios (TSP-144; M. Pečkuvienė)
12:56:43 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
12:56:48 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:05
12:56:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:57:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:01:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 53 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-143; M. Pečkuvienė)
13:02:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:02:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:02:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 54 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių (TSP-187; M. Pečkuvienė)
13:03:08 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
13:04:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:04:28 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:02
13:04:43 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:07:02 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:03:54
13:07:39 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:07:40 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:02:57
13:08:02 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:08:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 55 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-132 „Dėl nuomos sutarties atnaujinimo“ priedo pakeitimo (TSP-165; M. Pečkuvienė)
13:09:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:09:35 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:09:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“ (TSP-198; M. Šalkauskas)
13:13:04 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
13:13:11 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:16:35 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:03:30
13:17:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:17:51 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:04:39
13:18:34 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:18:41 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:06
13:19:03 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
13:20:13 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:01:10
13:21:01 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:21:07 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
13:21:25 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:18
13:22:38 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:05:10
13:23:07 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:02:06
13:25:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:25:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:25:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės ir geoterminės energijos) pritaikymas Kupiškio meno mokykloje siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“ (TSP-199; M. Šalkauskas)
13:26:25 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:26:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:26:35 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:27:15 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:27:20 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:44
13:28:08 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:28:16 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:07
13:28:21 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
13:28:31 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:10
13:31:52 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:04:37
13:32:13 Posėdžio pabaiga