Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis » 
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,
įvyksiančio 2015 m. gegužės  28 d.  9 val.
Kultūros centro vitražų salėje,


D A R B O T V A R K Ė

 

                        Rengėjas, pranešėjas


1.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo    TSP-189    V. Mičiūdienė
2.    Dėl visureigių klubo „35 COLIAI“  prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio    TSP-162    M. Pečkuvienė
3.    Dėl viešosios įstaigos „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio    TSP-177    M. Pečkuvienė
4.    Dėl pritarimo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-151    V. Žilinskas
5.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-158    V. Šeškuvienė
6.    Dėl pritarimo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2015–2017 metų strateginiam planui      TSP-152    R. Latvys
7.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-157    D. Mašauskienė
8.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-150    G. Paškauskas
9.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-161    V. Tilienė
10.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-172    R. Stovolos
11.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-170    A.Venckus
12.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-173    D. Žvybas
13.    Dėl pritarimo Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-174    B. Zaborskienė
14.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-154    V. Vanagienė
15.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-175    L. Skėrienė
16.    Dėl pritarimo Kupiškio Kupos pradinės mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-156    M. Jančienė
17.    Dėl pritarimo Kupiškio mokyklos „Varpelis“ 2015–2017 metų strateginiam planui     TSP-171    I. Skupienė
18.    Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“  2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-167    D. Koženiauskienė
19.    Dėl pritarimo Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2015–2017 metų strateginiam planui      TSP-168    D. Staišiūnienė
20.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelio-darželio 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-169    M. Morkūnienė
21.    Dėl pritarimo Kupiškio meno mokyklos 2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-153    D. Šakickienė
22.    Dėl pritarimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  2015–2017 metų strateginiam planui    TSP-155    J. Trifeldienė
23.    Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos     2015–2017 metų  strateginiam  planui    TSP-184    D. Bubulienė
24.    Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus 2015–2017 metų  strateginiam planui    TSP-159    V. Aleknienė
25.    Dėl pritarimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro  2015–2017 metų  strateginiam  planui    TSP-149    L. Šližauskienė
26.    Dėl naudojimosi Kupiškio miesto stadiono futbolo aikšte ir administracinio pastato rūbinėmis paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo    TSP-193    L. Šližauskienė
27.    Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu    TSP-145    I. Mockuvienė
28.    Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus    TSP-194    R. Jocius
29.    Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos  ir pastatymo komisijos sudarymo    TSP-190    R. Jocius
30.    Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise    TSP-195    R. Jocius
31.    Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir  nuostatų patvirtinimo     TSP-146    V. Dičkus
32.    Dėl investicijų projekto „Sveikatingumo ir sporto kompleksas Kupiškio mieste“ rengimo ir įgyvendinimo    TSP-180    M. Šalkauskas
33.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo    TSP-183    A. Martinka
34.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-42 ,,Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, teikiamų finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti, vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo    TSP-196    A.Martinka
35.    Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo    TSP-186    L. Bartulienė
36.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-256 ,,Dėl Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo    TSP-185    N. Urbonavičienė
37.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos sudarymo    TSP-163    V. Mičiūdienė
38.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo    TSP-148    V. Mičiūdienė
39.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo    TSP-147    V. Mičiūdienė
40.    Dėl Peticijų komisijos sudarymo    TSP-178    V. Mičiūdienė
41.    Dėl atstovo delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą
    TSP-176    R. Adomauskas
42.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo    TSP-191    R. Totorienė
43.    Dėl Kupiškio rajono  savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo    TSP-192    R. Totorienė
44.    Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo    TSP-179    R. Totorienė
45.    Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo    TSP-181    R. Totorienė
46.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės  nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu)  naudoti komisijos sudarymo     TSP-164    M. Pečkuvienė
47.    Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus    TSP-188    M. Pečkuvienė
48.    Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo    TSP-182    M. Pečkuvienė
49.    Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos    TSP-197    M. Pečkuvienė
50.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo  Nr. TS-240 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo      TSP-166    M. Pečkuvienė
51.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. TS-201 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio miesto teritorijoje ir prie Kupiškio marių Kupiškio seniūnijos teritorijoje“ papildymo    TSP-160    M. Pečkuvienė
52.    Dėl kai kurių Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios    TSP-144    M. Pečkuvienė
53.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo    TSP-143    M. Pečkuvienė
54.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių    TSP-187    M. Pečkuvienė
55.    Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-132  „Dėl nuomos sutarties atnaujinimo“ priedo pakeitimo    TSP-165    M. Pečkuvienė

 


P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energetikos elektrinės pritaikymas Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“  

 

TSP-198

M. Šalkauskas

2.

Pritarimas projektui „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės ir geoterminės energijos) pritaikymas Kupiškio meno mokykloje siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“

 

TSP-199

M. Šalkauskas

3.

Dėl įgaliojimų suteikimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui Mariui Mališauskui

TSP-200

R.. Jocius

 

 


 

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»
 

Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) »
 
                     

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“