08:58:45 Posėdžio pradžia
08:58:52 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:01:58 Reg-jos pradžia
09:02:23 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:20 , Nedalyvavo:5
09:04:55 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:04:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:05:52 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:56
09:06:16 Mikrofonas įjungtas: 19 (Algirdas Valiušis )
09:06:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:35
09:06:47 Mikrofonas išjungtas: 19 (Algirdas Valiušis ) 00:00:31
09:08:57 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:09:58 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:11:06
09:11:58 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:14:07 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-242; A. Martinka)
09:14:10 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:17:18 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:08
09:17:30 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:18:53 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
09:18:59 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:06
09:20:24 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
09:21:14 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:44
09:21:39 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:01:15
09:22:25 Balsavimo pabaiga
09:22:45 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: KLAUSIMO PATIKSLINIMAS
09:22:47 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:23:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:23:42 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
09:23:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:24:03 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:24:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
09:24:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:24:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:24:57 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
09:25:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:25:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
09:25:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-242; A. Martinka)
09:25:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:25:59 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
09:26:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo. (TSP-228; A. Martinka)
09:26:22 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:27:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:27:22 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:59
09:27:44 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:27:55 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:35
09:28:06 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:30:05 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:59
09:30:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:30:25 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:30:51 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:26
09:32:59 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:33:45 Mikrofono užklausimas kalbai: 5 (Gaila Matulytė)
09:33:57 Mikrofono užklausimas kalbai: 5 (Gaila Matulytė)
09:34:06 Mikrofono užklausimas kalbai: 5 (Gaila Matulytė)
09:34:12 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:03:53
09:34:18 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:34:26 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:25:29
09:35:15 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:56
09:37:24 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
09:37:31 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:04:31
09:38:01 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:37
09:38:08 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:10:23
09:38:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:38:13 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:38:17 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:04
09:38:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 2 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:38:57 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:41:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:42:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:15
09:45:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo. (TSP-229; A. Martinka)
09:45:22 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:46:19 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:56
09:46:52 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:47:19 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:49:15 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:22
09:49:22 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:50:56 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:03:36
09:51:01 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
09:51:10 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:47
09:51:46 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:44
09:51:48 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:52:07 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:52:13 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:05
09:52:14 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:52:16 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:01
09:52:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:52:18 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:29
09:53:36 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:53:43 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:25
09:54:37 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:01
09:55:58 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:17:01
09:56:26 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:56:27 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:56:31 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:05
09:56:42 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 2 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:57:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo. (TSP-202; R. Totorienė)
09:57:13 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:57:51 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:58:34 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:42
09:58:59 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:59:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:59:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-203; M. Mališauskas)
10:05:06 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:05:46 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:39
10:06:08 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:06:28 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:08:01 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:52
10:09:49 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:20
10:09:52 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:10:25 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:10:56 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:04
10:12:04 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:39
10:12:11 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:12:34 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:23
10:12:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:12:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:13:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciavimo. (TSP-211; M. Mališauskas)
10:17:12 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:17:16 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:20:02
10:17:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:17:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl įgaliojimo. (TSP-201; R. Totorienė)
10:17:48 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
10:18:06 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:18:09 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:18:35 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:29
10:19:54 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:45
10:20:18 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:20:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:20:19 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:20:41 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:23
10:20:56 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:36
10:21:45 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:25
10:22:06 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:22:09 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:22:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:17
10:22:35 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:24:46 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:36
10:26:01 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:26
10:27:22 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:27:52 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:30
10:27:58 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:28:02 Balsavimo pabaiga
10:28:03 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:05
10:28:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
10:28:14 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:28:35 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:28:38 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:03
10:28:51 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
10:30:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:30:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 12 , Ne: 9 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:30:42 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:31:14 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:32
10:31:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų perskirstymo. (TSP-213; R. Totorienė)
10:33:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:33:26 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 1
10:33:40 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-234; R. Totorienė)
10:34:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:35:20 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:51
10:35:32 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:36:14 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:36:59 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:37:03 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:03
10:37:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:19
10:38:43 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:38:43 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:02:28
10:38:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:09
10:39:48 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:39:50 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:01
10:39:53 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:40:39 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:45
10:42:23 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:42:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:43:31 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:33
10:45:20 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:46:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:50
10:47:12 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:48:48 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:49:27 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:38
10:50:42 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:30
10:51:19 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:08:56
10:54:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:54:09 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:54:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:02
10:54:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:55:53 Posėdžio pabaiga