Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 

 Individualūs balsavimo rezultatai (1-9 kl.), gauti elektroninėmis priemonėmis »Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) » 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. birželio  25 d.  9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

D A R B O T V A R K Ė

 

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-242

A. Martinka

2.

Dėl Jaunimo iniciatyvų rėmimo programos lėšų skirstymo komisijos sudarymo.

TSP-228

A. Martinka

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

TSP-229

A. Martinka

4.

Dėl Pasirengimo euro įvedimui priemonių plano įvykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-202

R.Totorienė

5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-203

M. Mališauskas

6.

Dėl Kupiškio miesto vietos veiklos grupės steigimo iniciavimo.

TSP-211

M. Mališauskas

7.

Dėl įgaliojimo.

TSP-201

R. Totorienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės  2015 metų biudžeto asignavimų perskirstymo.

TSP-213

R. Totorienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-234

R. Totorienė

       
 

 Individualūs balsavimo rezultatai (visi nuo 10 klausimo), gauti elektroninėmis priemonėmis »

Tarybos pasėdžio tęsinys 2015-06-26, 9.00 val.

   

10.

Dėl ilgalaikės paskolos.

TSP-208

M. Mališauskas

11.

Dėl UAB ,,Kupiškio vandenys“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-204

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

TSP-205

M. Pečkuvienė

13.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-209

M. Pečkuvienė

14.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-207

M. Pečkuvienė

15.

Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

TSP-206

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-212

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-214

M. Pečkuvienė

18.

Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo.

TSP-231

M. Pečkuvienė

19.

Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

TSP-230

M. Pečkuvienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo" pakeitimo" papildymo.

TSP-210

M. Pečkuvienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ 4 punkto pakeitimo.

TSP-232

M. Pečkuvienė

22.

Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-215

R. Jocius

23.

Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-216

R. Jocius

24.

Dėl Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-217

R. Jocius

25.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-218

R. Jocius

26.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-219

R. Jocius

27.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-220

R. Jocius

28.

Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-221

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-222

R. Jocius

30.

Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-223

R. Jocius

31.

Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-224

R. Jocius

32.

Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-225

R. Jocius

33.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-226

R. Jocius

34.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus  gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-227

R. Jocius

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2008 m. kovo 27 d. sprendimo    Nr. TS-66 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo „pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-235

R. Jocius

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

TSP-236

R. Jocius

37.

Dėl Giedrės Zuozienės skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus vyriausiąja fondų saugotoja (direktoriaus pavaduotoja).

TSP-233

V. Aleknienė

38.

Dėl žemės sklypo suformavimo Repeniškio kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone.

TSP-237

M. Šalkauskas

39.

Dėl žemės sklypo suformavimo Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio r.

TSP-238

M. Šalkauskas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-240

R. Jocius

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-241

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-239

J. Jarutis; G. Matulytė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-287 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-243

M. Pečkuvienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo    Nr. TS-71 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-244

M. Pečkuvienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

 

TSP-245

M. Pečkuvienė

 

Papildomas klausimas

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-246)

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“