Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai (1-9 kl.), gauti elektroninėmis priemonėmis »

 

Individualūs balsavimo rezultatai (visi nuo 10 klausimo), gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


Savivaldybės tarybos sprendimai Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) » 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. birželio  25 d.  9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

D A R B O T V A R K Ė

 Tarybos 2015 m. birželio 25 dienos pasėdžio  tęsinys 2015-06-26, 9.00 val

 

 

 

Rengėjas, pranešėjas

       

10.

Dėl ilgalaikės paskolos.

TSP-208

M. Mališauskas

11.

Dėl UAB ,,Kupiškio vandenys“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-204

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB ,,Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

TSP-205

M. Pečkuvienė

13.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-209

M. Pečkuvienė

14.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais.

TSP-207

M. Pečkuvienė

15.

Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo.

TSP-206

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-212

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-214

M. Pečkuvienė

18.

Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo.

TSP-231

M. Pečkuvienė

19.

Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio.

TSP-230

M. Pečkuvienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-333 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo" pakeitimo" papildymo.

TSP-210

M. Pečkuvienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 ,,Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ 4 punkto pakeitimo.

TSP-232

M. Pečkuvienė

22.

Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-215

R. Jocius

23.

Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-216

R. Jocius

24.

Dėl Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-217

R. Jocius

25.

Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-218

R. Jocius

26.

Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-219

R. Jocius

27.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-220

R. Jocius

28.

Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-221

R. Jocius

29.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-222

R. Jocius

30.

Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-223

R. Jocius

31.

Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-224

R. Jocius

32.

Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-225

R. Jocius

33.

Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-226

R. Jocius

34.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus  gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-227

R. Jocius

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos  2008 m. kovo 27 d. sprendimo    Nr. TS-66 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo „pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-235

R. Jocius

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo.

TSP-236

R. Jocius

37.

Dėl Giedrės Zuozienės skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus vyriausiąja fondų saugotoja (direktoriaus pavaduotoja).

TSP-233

V. Aleknienė

38.

Dėl žemės sklypo suformavimo Repeniškio kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone.

TSP-237

M. Šalkauskas

39.

Dėl žemės sklypo suformavimo Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio r.

TSP-238

M. Šalkauskas

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-240

R. Jocius

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-241

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-239

J. Jarutis; G. Matulytė

 

Papildomas klausimas

1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-246)

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje»

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“