08:51:37 Posėdžio pradžia
09:00:34 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:01:25 Reg-jos pradžia
09:01:42 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:16 , Nedalyvavo:9
09:02:26 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:04:43 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:04:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl ilgalaikės paskolos. (TSP-208; M. Mališauskas)
09:05:36 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:53
09:06:29 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:06:42 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:07:04 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:22
09:07:51 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:01:22
09:08:00 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:08:24 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:09:13 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:01:13
09:09:15 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:50
09:10:12 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:10:28 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:16
09:10:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:11:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:11:14 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais. (TSP-204; M. Pečkuvienė)
09:13:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:14:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:14:10 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu. (TSP-205; M. Pečkuvienė)
09:17:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:17:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:17:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais. (TSP-209; M. Pečkuvienė)
09:18:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:18:34 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:18:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ akcijų nominalios vertės išraiškos litais pakeitimo į išraišką eurais. (TSP-207; M. Pečkuvienė)
09:19:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:19:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:19:25 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo. (TSP-206; M. Pečkuvienė)
09:23:01 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:24:05 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:04
09:25:12 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:25:16 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:04
09:26:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:26:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:26:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-212; M. Pečkuvienė)
09:28:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:28:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:28:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo. (TSP-214; M. Pečkuvienė)
09:29:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:29:50 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:29:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Privatizavimo komisijos sudarymo. (TSP-231; M. Pečkuvienė)
09:30:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:30:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 15 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:30:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. (TSP-230; M. Pečkuvienė)
09:32:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:32:28 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:22
09:34:23 Balsavimo pabaiga
09:34:32 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:34:34 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl atleidimo nuo negyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio. (TSP-230; M. Pečkuvienė)
09:35:05 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:33
09:35:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:57 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:36:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo" pakeitimo" papildymo. (TSP-210; M. Pečkuvienė)
09:37:39 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:38:05 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:26
09:39:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:39:58 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:41:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ 4 punkto pakeitimo. (TSP-232; M. Pečkuvienė)
09:41:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:41:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:41:31 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-215; R. Jocius)
09:44:48 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:44:49 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:45:25 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:36
09:48:22 Mikrofonas įjungtas: 16 (Lina Kaušakienė)
09:51:13 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:06:24
09:52:26 Mikrofonas išjungtas: 16 (Lina Kaušakienė) 00:04:03
09:52:32 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:55:10 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:38
09:55:13 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:59:17 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:04:03
09:59:25 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:59:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:59:47 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:59:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-216; R. Jocius)
09:59:55 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:08
10:00:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:00:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:00:30 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:00:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-217; R. Jocius)
10:00:38 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
10:00:40 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:02
10:00:43 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
10:00:49 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:05
10:01:23 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:01:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 15 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
10:01:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-218; R. Jocius)
10:02:23 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:02:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 14 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
10:02:45 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-219; R. Jocius)
10:03:02 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:02:32
10:03:07 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:03:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:03:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-220; R. Jocius)
10:03:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:04:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:04:14 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Šimonių pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-221; R. Jocius)
10:04:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:04:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:04:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-222; R. Jocius)
10:05:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:05:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:05:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-223; R. Jocius)
10:05:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:05:35 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:05:36 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:05:48 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:12
10:05:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-224; R. Jocius)
10:06:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:06:08 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:06:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-225; R. Jocius)
10:06:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:06:43 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:06:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Skapiškio pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-226; R. Jocius)
10:07:01 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:07:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:07:16 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-227; R. Jocius)
10:07:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:07:45 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:07:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-240 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. TS-66 „Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus teikiamų paslaugų ir jų kainų sąrašo „pakeitimo“ pakeitimo. (TSP-235; R. Jocius)
10:08:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:08:57 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:09:07 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo. (TSP-236; R. Jocius)
10:09:19 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:09:23 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:04
10:11:51 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:12:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:20
10:14:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:14:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:14:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl Giedrės Zuozienės skyrimo Kupiškio etnografijos muziejaus vyriausiąja fondų saugotoja (direktoriaus pavaduotoja). (TSP-233; V. Aleknienė)
10:17:52 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:20:18 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:02:26
10:20:19 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:20:49 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:30
10:21:22 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:23:27 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:23:34 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:24:09 Mikrofono užklausimas kalbai: 15 (Aurimas Martinka)
10:24:13 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:39
10:24:14 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:02:52
10:25:34 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:02:07
10:26:14 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:26:58 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:44
10:27:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:28:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:28:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl žemės sklypo suformavimo Repeniškio kaime, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone. (TSP-237; M. Šalkauskas)
10:30:16 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:30:23 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:07
10:30:42 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:31:52 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:10
10:33:03 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:33:16 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:12
10:34:43 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:35:29 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:46
10:35:55 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:36:22 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:26
10:37:15 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:37:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:37:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl žemės sklypo suformavimo Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio r. (TSP-238; M. Šalkauskas)
10:38:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:38:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:38:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-240; R. Jocius)
10:39:11 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:40:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:40:09 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:40:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-241; R. Totorienė)
10:41:41 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:02:29
10:41:41 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:41:57 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:15
10:42:31 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:42:46 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 15 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
10:43:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-239; J. Jarutis, G. Matulytė)
10:48:05 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:48:45 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:40
10:51:34 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:52:00 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:53:14 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:54:08 Mikrofono užklausimas kalbai: 16 (Lina Kaušakienė)
10:54:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:56
10:57:04 Mikrofonas įjungtas: 16 (Lina Kaušakienė)
10:57:15 Mikrofono užklausimas kalbai: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:57:19 Mikrofono užklausimas kalbai: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:57:21 Mikrofono užklausimas kalbai: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:57:30 Mikrofono užklausimas kalbai: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:57:33 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 01:55:06
10:57:34 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:58:15 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:06:40
11:00:16 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
11:00:29 Mikrofonas išjungtas: 16 (Lina Kaušakienė) 00:03:25
11:00:46 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:29
11:02:19 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:04:44
11:03:34 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:11:33
11:03:36 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:06:35 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
11:07:45 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:07:49 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:04:13
11:09:56 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:03:20
11:10:16 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:11:20 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:03:35
11:11:39 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
11:14:23 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:15:17 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:53
11:15:45 Mikrofonas įjungtas: 3 (Zita Kaušakienė)
11:15:48 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
11:18:46 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:08:30
11:20:32 Mikrofonas išjungtas: 3 (Zita Kaušakienė) 00:04:47
11:21:48 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:05:59
11:23:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:23:58 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 2 , Ne: 14 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:24:14 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
11:24:19 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:05
11:24:20 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-246; M. Pečkuvienė)
11:26:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:26:39 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:15:00
11:26:47 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 17 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:28:05 Posėdžio pabaiga