Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »Mero potvarkis „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo"

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. rugpjūčio 27 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

                                                                                                                                

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-261

R.Totorienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo įrašymo į viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

TSP-268

M.Pečkuvienė

3.

Dėl eksploatavimo sutarties sudarymo.

TSP-262

M.Pečkuvienė

4.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams, jo panaudos ir leidimo keisti patalpų paskirtį.

TSP-269

M.Pečkuvienė

5.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-259

M.Pečkuvienė

6.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo.

TSP-260

M.Pečkuvienė

7.

Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos 2014–2020 m. projekto tikslams, uždaviniams, priemonėms ir veiksmams, numatomiems įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybėje.

TSP-271

M.Pečkuvienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-265

L. Bartulienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-263

L. Bartulienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2015 m. gegužės 28 d. sprendimo   Nr. TS-172 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-256 ,,Dėl Savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-264

N. Urbonavičienė

11.

Dėl Kupiškio rajono šilumos ūkio   specialiojo plano (atnaujinimo) patvirtinimo.

TSP-267

M. Šalkauskas

12.

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte ,,Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Pasubatė“ melioracijos statinių Subačiaus kadastrinėje vietovėje rekonstravimas“ ir pasirašyti partnerystės sutartį.

TSP-270

R. Bimbiris

13.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2015–2017 metų strateginiam veiklos planui.

TSP-266

J. Janušonienė

 

Papildomas klausimas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. TSP-272.

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“