Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »
 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. rugsėjo 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro inventoriaus irklavimo varžyboms vykdyti nuomos įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

TSP-290

L. Šližauskienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

TSP-275

Ž. Aukštikalnis

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

TSP-299

M. Šalkauskas

4.

Dėl finansinės paramos Kristinai Ralickienei skyrimo.

TSP-288

L. Bartulienė

5.

Dėl kieto kuro vidutinės kainos nustatymo.

TSP-284

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-289

L. Bartulienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-294

R. Jocius

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-291

R. Jocius

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2015–2016 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

TSP-287

R. Jocius

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-287 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-301

M. Pečkuvienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-302

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-71 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-300

M. Pečkuvienė

13.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-274

M. Pečkuvienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-295

M. Pečkuvienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-283

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-281

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-228 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-305

R. Gudonienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-276

R. Totorienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimo.

TSP-277

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-296

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-412 ,,Dėl automobilių įsigijimo lizingo būdu“ pakeitimo.

TSP-307

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-297

R. Totorienė

23.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-304

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-285

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdyti paskirstymo pakeitimo.

TSP-278

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-279

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-292

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-293

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-298

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-303

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-306

R. Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-308

B. Rimkus

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Bronlina“ prašymo.

 

TSP-282

M. Pečkuvienė

2.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko ir Savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus komandiruotės.

 

TSP-309

J. Bakanaitė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-310

R. Totorienė

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“