09:07:51 Posėdžio pradžia
09:08:39 Reg-jos pradžia
09:08:51 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:08:53 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
09:09:01 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:21 , Nedalyvavo:4
09:09:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-310; R. Totorienė)
09:09:37 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:09:52 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:10:08 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:10:32 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
09:10:38 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
09:10:57 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:24
09:11:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro inventoriaus irklavimo varžyboms vykdyti nuomos įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-290; L. Šližauskienė)
09:11:31 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:11:59 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:12:09 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:37
09:12:11 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:12
09:12:26 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:14:09 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:42
09:14:46 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:15:18 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:32
09:15:26 Balsavimo pabaiga
09:15:39 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:15:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro inventoriaus irklavimo varžyboms vykdyti nuomos įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-290; L. Šližauskienė)
09:15:57 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:17
09:17:19 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:17:56 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:36
09:18:07 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:18:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
09:18:50 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:19:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo. (TSP-275; Ž. Aukštikalnis)
09:19:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:19:23 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:08:45
09:19:35 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:45
09:19:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
09:20:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialiojo plano patvirtinimo. (TSP-299; M. Šalkauskas)
09:21:07 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:21:24 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:17
09:24:10 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:25:32 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:21
09:25:53 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:26:24 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:26:35 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:10
09:27:27 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:33
09:27:28 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:28:02 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:34
09:28:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:28:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:29:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl finansinės paramos Kristinai Ralickienei skyrimo. (TSP-288; L. Bartulienė)
09:29:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:30:19 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:49
09:30:35 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:30:40 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:04
09:31:02 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:31:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:31:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl kieto kuro vidutinės kainos nustatymo. (TSP-284; L. Bartulienė)
09:32:03 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:33:01 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
09:33:03 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:59
09:33:50 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:33:55 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:04
09:33:57 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:34:03 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:05
09:35:00 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:35:37 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:37
09:35:52 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:02:50
09:36:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:36:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:36:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-289; L. Bartulienė)
09:37:17 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:37:29 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:12
09:37:58 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:38:14 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:16
09:38:51 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:38:53 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:01
09:38:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:39:22 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:28
09:39:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:39:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:39:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-294; R. Jocius)
09:41:30 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:41:47 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:17
09:42:05 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:42:59 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:53
09:43:20 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:43:52 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:32
09:44:45 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:44:56 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:10
09:45:19 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:46:03 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:44
09:46:20 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:46:23 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:02
09:46:26 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:47:37 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:47:39 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:47:48 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:11
09:47:52 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:47:58 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:05
09:47:59 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:20
09:48:01 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:35
09:48:02 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:48:26 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:23
09:48:44 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:48:47 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:03
09:49:16 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:49:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:50:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-291; R. Jocius)
09:50:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:50:15 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:50:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2015–2016 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo. (TSP-287; R. Jocius)
09:51:22 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:51:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:51:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-287 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo“ pakeitimo. (TSP-301; M. Pečkuvienė)
09:54:21 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:54:39 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:18
09:54:48 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:55:09 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:21
09:55:19 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:56:33 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:56:47 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:57:08 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:21
09:57:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:57:30 Mikrofono užklausimas kalbai: 20 (Saulius Dugnas )
09:57:33 Mikrofono užklausimas kalbai: 15 (Aurimas Martinka)
09:57:35 Mikrofono užklausimas kalbai: 20 (Saulius Dugnas )
09:57:43 Mikrofono užklausimas kalbai: 15 (Aurimas Martinka)
09:57:49 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
09:58:15 Mikrofono užklausimas kalbai: 15 (Aurimas Martinka)
09:58:52 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
09:58:57 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
09:59:01 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:03:41
09:59:07 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:59:08 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:59:09 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:59:14 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:41
09:59:15 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:59:17 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
09:59:24 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:59:27 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:02
09:59:33 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:08
10:00:35 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:00:38 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:29
10:01:09 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:34
10:01:22 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:01:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:30
10:02:33 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:02:37 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:03
10:02:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:02:53 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 5 , Be-balsavimo: 0
10:03:29 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo. (TSP-302; M. Pečkuvienė)
10:03:43 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:04:25 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:41
10:04:52 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:05:10 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:18
10:05:14 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:05:34 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:20
10:06:25 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:06:30 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:06:44 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:13
10:06:56 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:30
10:06:56 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:07:08 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:07:41 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:07:54 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:45
10:09:22 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:09:22 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:41
10:09:26 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:03
10:11:08 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:04:11
10:12:08 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
10:13:33 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:13:36 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:01:28
10:14:19 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:45
10:14:32 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:14:36 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
10:14:42 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:14:45 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:13
10:14:54 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:17
10:15:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:15:58 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:15
10:16:22 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:16:45 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:47
10:16:51 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
10:17:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:17:29 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:37
10:17:48 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:19
10:17:51 Balsavimo pabaiga
10:17:59 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:36
10:18:05 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:18:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo. (TSP-302; M. Pečkuvienė)
10:18:34 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:28
10:18:43 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:19:04 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
10:19:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-71 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo. (TSP-300; M. Pečkuvienė)
10:20:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:20:25 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:20:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn. (TSP-274; M. Pečkuvienė)
10:22:19 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:22:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:22:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-295; M. Pečkuvienė)
10:25:16 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:25:35 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:19
10:26:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:26:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:26:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-283; M. Pečkuvienė)
10:29:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:29:50 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:29:58 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. (TSP-281; M. Pečkuvienė)
10:31:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:32:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:32:11 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-228 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-305; R. Gudonienė)
10:32:33 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:32:49 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:15
10:33:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:33:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:33:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-276; R. Totorienė)
10:34:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:34:27 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
10:34:47 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:34:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:35:05 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimo. (TSP-277; R. Totorienė)
10:35:36 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:35:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:35:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo. (TSP-296; R. Totorienė)
10:36:32 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:36:38 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:06
10:36:39 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:36:42 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:37:47 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:05
10:39:09 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:02:30
10:39:12 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:39:19 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 01:29:10
10:39:21 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:39:25 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
10:39:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-412 ,,Dėl automobilių įsigijimo lizingo būdu“ pakeitimo. (TSP-307; R. Totorienė)
10:41:18 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:41:26 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:08
10:42:09 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:42:16 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:42:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:42:28 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:12
10:42:49 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:42:50 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
10:43:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-297; R. Totorienė)
10:43:00 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:10
10:43:03 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:13
10:44:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:44:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:44:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 23 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus. (TSP-304; R. Totorienė)
10:46:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:46:17 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:46:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-285; R. Totorienė)
10:46:59 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:47:12 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:12
10:47:25 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:47:55 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:48:25 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:49:43 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:48
10:50:29 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:50:53 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:23
10:52:49 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:04:24
10:52:57 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:53:05 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
10:54:08 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:54:56 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:55:04 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:56
10:55:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:13
10:55:42 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:08:16
10:55:50 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:56:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 1 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
10:58:25 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:18:59
10:58:26 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 00:59:10
11:20:45 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
11:21:39 Reg-jos pradžia
11:21:42 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
11:22:26 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:19 , Nedalyvavo:6
11:22:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdyti paskirstymo pakeitimo. (TSP-278; R. Totorienė)
11:22:59 Balsavimo pabaiga
11:23:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdyti paskirstymo pakeitimo. (TSP-278; R. Totorienė)
11:24:04 Balsavimo pabaiga
11:24:14 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdyti paskirstymo pakeitimo. (TSP-278; R. Totorienė)
11:24:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:24:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:24:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo. (TSP-279; R. Totorienė)
11:25:39 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:25:50 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:26:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo. (TSP-292; R. Totorienė)
11:26:28 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:26:57 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:28
11:27:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:27:11 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:27:20 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo. (TSP-293; R. Totorienė)
11:28:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:28:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:28:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-298; R. Totorienė)
11:29:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:29:16 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
11:29:23 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
11:29:33 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
11:29:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo. (TSP-303; R. Totorienė)
11:29:47 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:31
11:31:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:31:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
11:31:39 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-306; R. Totorienė)
11:32:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:32:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
11:32:53 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:03:20
11:33:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-308; B. Rimkus)
11:33:26 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
11:34:58 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:32
11:36:13 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:36:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:36:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Bronlina“ prašymo. (TSP-282; M. Pečkuvienė)
11:37:36 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:38:29 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:53
11:39:47 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:39:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:43:26 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:44:08 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:41
11:44:12 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:45:24 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:11
11:46:52 Posėdžio pabaiga