Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »
 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. rugsėjo 24 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro inventoriaus irklavimo varžyboms vykdyti nuomos įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

TSP-290

L. Šližauskienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos patvirtinimo.

TSP-275

Ž. Aukštikalnis

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turizmo ir rekreacijos plėtros specialiojo plano patvirtinimo.

TSP-299

M. Šalkauskas

4.

Dėl finansinės paramos Kristinai Ralickienei skyrimo.

TSP-288

L. Bartulienė

5.

Dėl kieto kuro vidutinės kainos nustatymo.

TSP-284

L. Bartulienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-125 ,,Dėl Vienkartinės pašalpos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-289

L. Bartulienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. TS-201 ,,Dėl Negautų dėl transporto lengvatų taikymo pajamų atlyginimo vežėjams ir važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-294

R. Jocius

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-291

R. Jocius

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-67 „Dėl klasių, klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo lavinimo mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo grupių ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2015–2016 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo.

TSP-287

R. Jocius

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos   2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-287 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-301

M. Pečkuvienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-288 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-302

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-71 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės uždarosios akcinės bendrovės ,,Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-300

M. Pečkuvienė

13.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-274

M. Pečkuvienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-32 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-295

M. Pečkuvienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-188 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-283

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-281

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-228 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-305

R. Gudonienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-276

R. Totorienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimo.

TSP-277

R. Totorienė

20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-296

R. Totorienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-412 ,,Dėl automobilių įsigijimo lizingo būdu“ pakeitimo.

TSP-307

R. Totorienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-297

R. Totorienė

23.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus.

TSP-304

R. Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-285

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos vykdyti paskirstymo pakeitimo.

TSP-278

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-279

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-292

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-293

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-298

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-303

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-306

R. Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir biudžeto komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-308

B. Rimkus

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

                                                                                                            Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Bronlina“ prašymo.

 

TSP-282

M. Pečkuvienė

2.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko ir Savivaldybės tarybos nario Zigmanto Aleksandravičiaus komandiruotės.

 

TSP-309

J. Bakanaitė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-310

R. Totorienė

 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“