Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. lapkričio 12 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-216 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-343

E. Misiūnaitė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.       

TSP-356

E. Misiūnaitė

3.

Dėl pritarimo projektui „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“.

TSP-352

L. Šližauskienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios.  

TSP-335

R. Jocius

5.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-344

R. Jocius

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl leidimo Gailai Matulytei dirbti projekto vadove“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-347

R. Jocius

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo.

TSP-350

R. Jocius

8.

Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos ir pastatymo komisijos sudarymo.

TSP-336

R. Jocius

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-324

A. Martinka

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-312

R. Adomauskas

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-314

Z. Aleksandravičius

12.

Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo.

TSP-358

V. Račkauskas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-357

G. Knizikevičienė

14.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo.

TSP-316

M. Pečkuvienė

15.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimo.

TSP-329

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir eksploatavimo sutarčių sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-319

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Kupiškio vandenys“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti.

TSP-321

M. Pečkuvienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-292 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo“, pakeitimo.

TSP-315

M. Pečkuvienė

19.

Dėl Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo.

TSP-328

M. Pečkuvienė

20.

Dėl 2004 m. balandžio 7 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. E10-7 pakeitimo.

TSP-354

M. Pečkuvienė

21.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio miesto vietos veiklos grupei.

TSP-353

M. Pečkuvienė

22.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo.

TSP-320

M. Pečkuvienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-333

M. Pečkuvienė

24.

Dėl patalpų perdavimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise.

TSP-330

M. Pečkuvienė

25.

Dėl patalpų perdavimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise.

TSP-331

M. Pečkuvienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo ir Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo   nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo įrašymo į viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

TSP-326

M. Pečkuvienė

27.

Dėl savivaldybės būsto nuomos.

TSP-332

M. Pečkuvienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-322

M. Pečkuvienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-327

M. Pečkuvienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto su bendrojo naudojimo patalpomis nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-334

M. Pečkuvienė

31.

Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę delegavimo.

TSP-355

M. Pečkuvienė

32.

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo   Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-332 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo.

TSP-359

M. Pečkuvienė

33.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo.

TSP-345

R. Markelis

34.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės lovų perprofiliavimo.

TSP-346

R. Markelis

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimo.

TSP-313

R. Totorienė

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo pakeitimo.

TSP-317

R. Totorienė

37.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo.

TSP-348

R. Totorienė

38.

Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-337

R. Totorienė

39.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-318

R. Totorienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-338

R. Totorienė

41.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-325

R. Totorienė

42.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.

TSP-342

R. Totorienė

43.

Dėl Kupiškio   rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-323

R. Totorienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-351

R. Totorienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-349

R. Totorienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo.

TSP-340

R. Totorienė

47.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo.

TSP-339

R. Totorienė

48.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-341

R. Totorienė

49.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-360

R. Totorienė

 

PAPILDOMAS KLAUSIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO UOGINIŲ AMATŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO.  TSP-361

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“