08:59:50 Posėdžio pradžia
09:01:00 Reg-jos pradžia
09:01:23 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
09:02:55 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:03:04 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
09:03:47 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:03:47 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:00
09:04:55 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-216 „Dėl seniūnaitijų sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-343; E. Misiūnaitė)
09:05:01 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:05:09 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:07
09:05:18 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:06:19 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:00
09:06:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:06:28 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:06:43 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo. (TSP-356; E. Misiūnaitė)
09:07:31 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:07:32 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:08:31 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:59
09:08:46 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:08:48 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
09:15:27 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:15:56 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:29
09:17:19 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:09:46
09:17:24 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:17:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:09
09:17:42 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:17:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:18:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3 KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projektui „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“. (TSP-352; L. Šližauskienė)
09:18:03 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
09:18:04 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
09:18:28 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:23
09:18:31 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:27
09:21:16 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:21:18 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:21:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:21
09:21:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:38
09:22:21 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:22:22 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:23:01 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:40
09:23:04 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:23:14 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:10
09:23:35 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:24:05 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:24:39 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
09:24:44 Mikrofono užklausimas kalbai: 6 (Leonas Apšega)
09:24:57 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:35
09:24:59 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
09:25:00 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:24
09:25:04 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:28:53 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
09:29:03 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:04:57
09:29:54 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:29:56 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:02
09:30:44 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:05:39
09:30:55 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:31:08 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:31:30 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:21
09:31:31 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:31:37 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:06
09:31:47 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:31:54 Mikrofono užklausimas kalbai: 9 (Valentinas Beinoris)
09:32:09 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:21
09:32:11 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:16
09:33:14 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:33:14 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:08:14
09:33:54 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:40
09:34:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:34:38 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-335; R. Jocius)
09:35:38 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:35:59 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5 KLAUSIMAS. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. (TSP-344; R. Jocius)
09:36:32 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:36:41 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
09:36:54 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:37:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:38:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl leidimo Gailai Matulytei dirbti projekto vadove“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-347; R. Jocius)
09:38:17 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:38:30 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:38:34 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
09:38:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus skyrimo. (TSP-350; R. Jocius)
09:38:47 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:13
09:39:48 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:39:58 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:40:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8 KLAUSIMAS. Dėl Leidinių leidybos rėmimo ir paminklinių lentų ar kitų atminimo simbolių gamybos ir pastatymo komisijos sudarymo. (TSP-336; R. Jocius)
09:40:53 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:42:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:42:09 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:16
09:42:20 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:42:29 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:42:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-324; A. Martinka)
09:43:05 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:43:07 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:02
09:43:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:43:21 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:43:26 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:56
09:43:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:32
09:44:36 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:44:44 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:01:22
09:45:08 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:45:19 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:43
09:45:24 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:16
09:45:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:45:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
09:45:49 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-312; R. Adomauskas)
09:45:51 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
09:46:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:46:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:46:40 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:46:44 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:52
09:46:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kaimo ir bendruomenių reikalų komiteto veiklos reglamento patvirtinimo. (TSP-314; Z. Aleksandravičius)
09:46:55 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:47:06 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:47:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:48:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:48:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12 KLAUSIMAS. Dėl bepiločių orlaivių neskraidymo zonų Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo. (TSP-358; V. Račkauskas)
09:48:20 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:13
09:49:15 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:49:21 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:49:26 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:04
09:49:30 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:14
09:49:34 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:51:03 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:01:28
09:51:37 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:52:09 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:52:17 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:52:33 Mikrofono užklausimas kalbai: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:52:39 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:52:40 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
09:52:40 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:03
09:52:53 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:52:54 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:13
09:53:02 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:09
09:53:15 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:53:42 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:32
09:53:49 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
09:53:56 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:06
09:54:16 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
09:54:31 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:14
09:56:38 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:21
09:56:48 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
09:57:15 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:27
09:57:45 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:57:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 2 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
09:58:08 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-357; G. Knizikevičienė)
09:59:17 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:59:25 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:59:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:21
09:59:48 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:00:07 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:19
10:00:11 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:00:21 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:10
10:01:48 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:02:23 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:02:37 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:48
10:02:40 Mikrofonas įjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas )
10:02:44 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:18
10:02:50 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:26
10:03:18 Mikrofonas išjungtas: 18 (Algirdas Gasiūnas ) 00:00:38
10:03:22 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:03:25 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:04:00 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:34
10:04:02 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:40
10:04:07 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:04:32 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:24
10:04:34 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:05:06 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:32
10:05:21 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:06:08 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:46
10:06:20 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:06:53 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
10:07:02 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:41
10:07:22 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:28
10:08:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:08:24 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 3 , Be-balsavimo: 2
10:08:59 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:09:06 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:06
10:09:29 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:09:42 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:22:47
10:10:00 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:30
10:14:29 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:14:41 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:14:46 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:14:53 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:07
10:17:54 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 14 KLAUSIMAS. Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įgyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo. (TSP-316; M. Pečkuvienė)
10:17:55 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:03:26
10:17:59 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:17
10:18:03 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:18:04 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
10:18:11 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:08
10:18:48 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
10:19:09 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 15 KLAUSIMAS. Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimo. (TSP-329; M. Pečkuvienė)
10:19:56 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:19:57 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:20:27 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:29
10:20:28 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:32
10:21:24 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:21:48 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:23
10:21:57 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:21:58 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:21:59 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:02
10:22:00 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:22:05 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:25:15 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:09
10:28:39 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:06:41
10:29:26 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:29:26 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:07:25
10:29:40 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:13
10:30:14 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:30:17 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:02
10:31:05 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:32:18 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
10:32:18 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:13
10:32:19 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:00
10:32:55 Balsavimo pabaiga
10:33:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 16 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS-241 „Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų techninės priežiūros ir eksploatavimo sutarčių sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios. (TSP-319; M. Pečkuvienė)
10:34:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:35:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:35:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 17 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo UAB „Kupiškio vandenys“ panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti. (TSP-321; M. Pečkuvienė)
10:36:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:36:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:36:48 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 18 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS-292 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo“, pakeitimo. (TSP-315; M. Pečkuvienė)
10:37:31 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:38:38 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:01:06
10:38:47 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:38:56 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:39:06 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 19 KLAUSIMAS. Dėl Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties atnaujinimo. (TSP-328; M. Pečkuvienė)
10:40:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:40:35 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:40:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 20 KLAUSIMAS. Dėl 2004 m. balandžio 7 d. Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties Nr. E10-7 pakeitimo. (TSP-354; M. Pečkuvienė)
10:41:40 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:42:06 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:26
10:42:19 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:42:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:42:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 21 KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio miesto vietos veiklos grupei. (TSP-353; M. Pečkuvienė)
10:42:35 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
10:42:45 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:10
10:43:51 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:44:01 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:44:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 22 KLAUSIMAS. Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo. (TSP-320; M. Pečkuvienė)
10:45:11 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:45:27 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:16
10:45:43 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
10:45:54 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:10
10:46:05 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:46:34 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
10:46:40 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:05
10:47:37 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:32
10:47:40 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
10:48:06 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:26
10:48:19 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:48:43 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:23
10:49:12 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:49:32 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:20
10:49:59 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:50:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 24 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
10:50:33 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:55:38 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:05:04
10:59:59 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 01:06:44
11:00:00 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 00:41:11
11:21:29 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
11:23:03 Reg-jos pradžia
11:23:28 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:23 , Nedalyvavo:2
11:23:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 24 KLAUSIMAS. Dėl patalpų perdavimo Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise. (TSP-330; M. Pečkuvienė)
11:23:56 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
11:24:39 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:25:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:25:22 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 25 KLAUSIMAS. Dėl patalpų perdavimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise. (TSP-331; M. Pečkuvienė)
11:25:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:26:13 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:26:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 26 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perėmimo ir Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo įrašymo į viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. (TSP-326; M. Pečkuvienė)
11:27:20 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:27:39 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:19
11:28:14 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:28:22 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:07
11:28:47 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:29:13 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
11:29:30 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 27 KLAUSIMAS. Dėl savivaldybės būsto nuomos. (TSP-332; M. Pečkuvienė)
11:30:36 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:30:47 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:31:24 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
11:32:06 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:42
11:33:15 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:02:27
11:33:34 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:33:34 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:58
11:33:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:34:11 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:37
11:34:16 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
11:34:22 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:34:23 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:07
11:34:34 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:39
11:34:36 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:14
11:34:39 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
11:34:44 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:05
11:34:46 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:35:10 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:23
11:35:26 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:35:40 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:13
11:35:41 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
11:35:47 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
11:35:53 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:06
11:35:53 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:11
11:36:19 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:37:33 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:37:48 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:28
11:37:48 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 5 , Be-balsavimo: 0
11:38:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 28 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-209 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo. (TSP-322; M. Pečkuvienė)
11:39:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:39:59 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:40:08 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 29 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-327; M. Pečkuvienė)
11:42:29 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:42:52 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:22
11:43:04 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:43:09 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:05
11:43:29 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:43:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
11:43:53 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 30 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto su bendrojo naudojimo patalpomis nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. (TSP-334; M. Pečkuvienė)
11:44:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:45:10 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:45:15 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 31 KLAUSIMAS. Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo grupę delegavimo. (TSP-355; M. Pečkuvienė)
11:45:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:46:00 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:46:08 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 32 KLAUSIMAS. Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-332 ,,Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose ir kompensacijų už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo. (TSP-359; M. Pečkuvienė)
11:47:05 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
11:47:07 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:47:34 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:26
11:48:12 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:01:07
11:49:38 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
11:50:20 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:41
11:50:33 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
11:51:09 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:36
11:51:54 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
11:51:55 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:01
11:51:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
11:52:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
11:52:16 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo. (TSP-345; R. Markelis)
11:54:47 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
11:54:51 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
11:55:08 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:21
11:55:11 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
11:55:17 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:05
11:55:47 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
11:56:00 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:12
11:56:19 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
11:56:20 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:01
11:59:01 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
11:59:02 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
11:59:08 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:06
12:00:09 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
12:00:09 Mikrofono užklausimas kalbai: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:00:10 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:05:18
12:00:13 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:00:16 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:02
12:00:36 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:26
12:01:47 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:02:53 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:02:57 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:04
12:03:19 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:03:20 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:32
12:03:21 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:04:19
12:03:31 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:03:45 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:14
12:05:58 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
12:06:34 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:08:19 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:44
12:08:41 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:09:33 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:06:14
12:09:40 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:11:02 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:01:22
12:11:38 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:11:40 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:02
12:12:13 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:06:14
12:14:06 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:05:25
12:14:13 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:14:54 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:15:26 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:01:13
12:15:28 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:15:34 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:05
12:16:11 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:16:12 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:01
12:16:21 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:20:33 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:22:11 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:38
12:22:48 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:07:53
12:23:46 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:24:17 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:25:31 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:09:10
12:26:35 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:02:18
12:28:12 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:04:25
12:29:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:29:33 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 11 , Ne: 8 , Susilaikymas: 4 , Be-balsavimo: 0
12:30:16 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:30:34 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:30:37 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:30:40 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:23
12:30:44 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:06
12:30:46 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:30:49 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:15
12:30:53 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:30:54 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:07
12:31:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
12:31:36 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:42
12:32:02 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:32:31 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:32:43 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:40
12:33:14 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:43
12:33:54 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:34:03 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:09
12:34:21 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:34:40 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 16 , Ne: 6 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:35:04 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:35:27 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:23
12:35:36 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: BALSAVIMAS
12:35:44 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:36:05 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 11 , Ne: 8 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 4
12:36:17 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:36:35 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:18
12:36:36 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:36:53 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:37:07 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:14
12:37:25 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:37:45 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
12:37:54 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:18
12:38:08 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:43
12:38:26 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:38:45 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
12:39:03 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:17
12:39:10 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
12:39:12 Mikrofono užklausimas kalbai: 13 (Rimantas Adomauskas )
12:39:20 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 01:15:24
12:39:45 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:35
12:39:55 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:40:04 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
12:41:14 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:02:48
12:41:14 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:10
12:41:20 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
12:41:41 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:01:46
12:41:52 Mikrofonas įjungtas: 9 (Valentinas Beinoris)
12:41:53 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:42:00 Mikrofonas išjungtas: 9 (Valentinas Beinoris) 00:00:08
12:42:43 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:23
12:42:44 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
12:43:05 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:00:21
12:43:06 Mikrofonas įjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas )
12:45:21 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:03:28
12:45:39 Mikrofonas išjungtas: 13 (Rimantas Adomauskas ) 00:02:32
12:47:20 Mikrofonas įjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius )
12:47:21 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
12:47:29 Mikrofonas išjungtas: 14 (Augenijus Cesevičius ) 00:00:08
12:47:45 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:23
12:47:47 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
12:47:50 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 33 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo. (TSP-345; R. Markelis)
12:47:53 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:05
12:48:06 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
12:48:07 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:10:22
12:50:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:50:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
12:51:12 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:51:47 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:34
12:52:12 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 34 KLAUSIMAS. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės lovų perprofiliavimo. (TSP-346; R. Markelis)
12:52:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:52:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:52:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 35 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos padidinimo. (TSP-313; R. Totorienė)
12:53:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:53:38 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
12:53:44 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 36 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo pakeitimo. (TSP-317; R. Totorienė)
12:54:17 Pirmininkas: balsavimo pradžia
12:54:36 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
12:55:33 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
12:55:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 37 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų finansinių normatyvų patvirtinimo. (TSP-348; R. Totorienė)
12:58:12 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:58:17 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
12:58:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:39
12:59:10 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
12:59:14 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:04
13:00:40 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:05:07
13:02:04 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:03:46
13:02:44 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
13:02:45 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:01
13:03:18 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:05:00 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:01:42
13:05:59 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:06:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:06:18 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
13:06:21 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
13:06:21 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 38 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro asignavimų paskirstymo pakeitimo. (TSP-337; R. Totorienė)
13:06:27 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:08
13:06:30 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:09
13:06:45 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:07:42 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:56
13:08:08 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
13:09:00 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:51
13:09:01 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:09:58 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:57
13:10:05 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
13:10:28 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:22
13:10:40 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:10:43 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:03
13:10:46 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:11:56 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
13:11:56 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:09
13:12:32 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:35
13:12:47 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
13:13:12 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:25
13:13:41 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:13:50 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
13:13:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 13 , Ne: 2 , Susilaikymas: 6 , Be-balsavimo: 3
13:14:24 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 39 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-318; R. Totorienė)
13:14:31 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:40
13:14:51 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
13:14:58 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:00:07
13:14:59 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:15:03 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:03
13:15:11 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:15:11 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:15:25 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:14
13:15:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
13:16:01 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 40 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo. (TSP-338; R. Totorienė)
13:16:04 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:16:16 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:11
13:17:37 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:17:49 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:18:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 41 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-325; R. Totorienė)
13:18:35 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:18:51 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:19:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 42 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo. (TSP-342; R. Totorienė)
13:19:24 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:20:22 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:20:24 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:20:25 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:00
13:20:33 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:11
13:20:46 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:20:47 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:20:51 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:27
13:20:56 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:09
13:21:02 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
13:21:10 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:24
13:22:07 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:22:16 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:22:26 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:01:23
13:22:48 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:31
13:23:54 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:46
13:24:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:24:13 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
13:24:22 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:24:35 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 43 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-323; R. Totorienė)
13:24:36 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
13:24:43 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:30
13:24:48 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:12
13:25:15 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:25:59 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:26:03 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:48
13:26:30 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:30
13:26:52 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:27:04 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
13:27:19 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 44 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo. (TSP-351; R. Totorienė)
13:27:42 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:27:53 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:27:54 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
13:27:57 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:28:14 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
13:28:27 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:13
13:28:35 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:37
13:28:46 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:28:54 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:29:02 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 45 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-349; R. Totorienė)
13:29:27 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:01:45
13:29:30 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:29:30 Mikrofonas įjungtas: 2 (Jonas Jarutis)
13:29:31 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:29:40 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
13:29:46 Mikrofonas įjungtas: 27 (Administracijos direktorius)
13:29:51 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:20
13:30:05 Mikrofonas išjungtas: 2 (Jonas Jarutis) 00:00:34
13:30:06 Mikrofonas išjungtas: 27 (Administracijos direktorius) 00:00:19
13:30:12 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:30:17 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
13:30:36 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:19
13:30:52 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 0
13:31:01 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
13:31:03 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 46 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti padidinimo. (TSP-340; R. Totorienė)
13:31:08 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:07
13:31:17 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:33:05 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:33:09 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:51
13:33:15 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
13:33:18 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
13:33:33 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:17
13:33:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 47 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti sumažinimo. (TSP-339; R. Totorienė)
13:35:04 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:36:12 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:08
13:36:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:36:28 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
13:36:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 22 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
13:36:37 Mikrofonas įjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas )
13:36:40 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 48 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo. (TSP-341; R. Totorienė)
13:36:46 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:17
13:36:49 Mikrofonas išjungtas: 17 (Zigmas Paulauskas ) 00:00:11
13:37:28 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:37:47 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:19
13:37:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:38:04 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 4
13:38:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 49 KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo. (TSP-360; R. Totorienė)
13:38:51 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
13:38:52 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:38:54 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:02
13:38:55 Mikrofonas įjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis)
13:39:37 Mikrofonas išjungtas: 4 (Žilvinas Aukštikalnis) 00:00:42
13:40:14 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
13:40:23 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:01:32
13:41:32 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:17
13:42:17 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
13:42:55 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:37
13:43:06 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:43:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 2 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
13:43:33 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono Uoginių amatų centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo (TSP-361; R. Jocius)
13:44:57 Pirmininkas: balsavimo pradžia
13:45:06 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 23 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
13:45:43 Posėdžio pabaiga