Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2015 m. gruodžio 17 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Savivaldybės kontrolieriaus, Kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovo ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių vertinimo komisijos sudarymo. 

TSP-369

R. Jokimienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

TSP-392

A. Bočiulis

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

TSP-401

G. Kukenienė

4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

TSP-399

G. Kukenienė

5.

Dėl 2015 metais valstybės lėšomis, skiriamomis savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo.

TSP-381

R. Bimbiris

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo.

TSP-376

M. Šalkauskas

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 6926 (buvusio rezervuarų parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g.) tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-404

M. Šalkauskas

8.

Dėl pritarimo projektui „Užterštos buvusio rezervuarų parko teritorijos Technikos g., Kupiškyje, tvarkymas“.

TSP-396

A. Valintėlis

9.

Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“.

TSP-397

A. Valintėlis

10.

Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano pakeitimo ir papildymo.

TSP-398

A. Valintėlis

11.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-382

L. Bartulienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-362

L. Bartulienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. TS-312 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-402

L. Bartulienė

14.

Dėl G. Pažemio individualios įmonės prašymo.

TSP-409

M. Pečkuvienė

15.

Dėl Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos prašymo.

TSP-411

M. Pečkuvienė

16.

Dėl audito įmonės išrinkimo ir įpareigojimo.

TSP-390

M. Pečkuvienė

17.

Dėl viešųjų įstaigų Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro ir Kupiškio ligoninės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinių audito.

TSP-393

M. Pečkuvienė

18.

Dėl pavadinimo privažiavimo keliui suteikimo.

TSP-365

M. Pečkuvienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2016–2018 metais programos patvirtinimo.

TSP-385

M. Pečkuvienė

20.

Dėl pavedimo uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio komunalininkas“.

TSP-384

M. Pečkuvienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto (įskaitant socialinio būsto) nuomininkų sumokėto nuomos mokesčio panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-391

M. Pečkuvienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

TSP-371

M. Pečkuvienė

23.

Dėl leidimo Kupiškio etnografijos muziejui.

TSP-367

M. Pečkuvienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo įrašymo į Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

TSP-389

M. Pečkuvienė

25.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų išbraukimo iš patvirtinto Viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų daiktų sąrašo.

TSP-368

M. Pečkuvienė

26.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

TSP-386

M. Pečkuvienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. TS-311 „Dėl šilumos energijos kainos“ pakeitimo.

TSP-407

M. Pečkuvienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-375

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-383

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-379

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-408

R. Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-373

R. Totorienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto socialinės apsaugos srities specialių tikslinių dotacijų sumažinimo.

TSP-378

R. Totorienė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.

TSP-366

R. Totorienė

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.

TSP-380

R. Totorienė

36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos paskirstymo pakeitimo.

TSP-374

R. Totorienė

37.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos socialinei paramai mokiniams teikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-377

R. Totorienė

38.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-370

R. Totorienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-387

R. Totorienė

40.

Dėl asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-406

R. Totorienė

41.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-405

R. Totorienė

42.

Dėl asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-410

R. Totorienė

43.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-413

R. Totorienė

44.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos asignavimų iš specialios tikslinės dotacijos žemės ūkio funkcijoms atlikti paskirstymo pakeitimo.

TSP-412

R. Totorienė

45.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-414

R. Totorienė

46.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo.

TSP-372

L. Apšega

47.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-403

V. Knizikevičius

48.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos.

TSP-394

V. Semėnienė

49.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mažareikšmės mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška ir pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos.

TSP-395

V. Semėnienė

50.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo“ papildymo.             

TSP-388

J. Janušonienė

51.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto veiklos nuostatų patvirtinimo.

TSP-364

Ž. Aukštikalnis

52.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Vietinio ūkio, architektūros ir aplinkos apsaugos komiteto veiklos reglamento patvirtinimo.

TSP-363

V. Andrijauskas

53.

Dėl priemokos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui paskyrimo.

TSP-400

G. Knizikevičienė

 


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

                    

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“