08:58:05 Posėdžio pradžia
09:00:12 Reg-jos pradžia
09:00:31 Reg-jos pabaiga Reg-jos rezultatai: Numatyta:25 , Dalyvavo:21 , Nedalyvavo:4
09:01:51 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
09:02:17 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1. KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-347 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo (TSP-5; G. Kukenienė)
09:02:58 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:03:07 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:08
09:03:12 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:04:28 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:15
09:05:35 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:07:56 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:21
09:07:58 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:08:26 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:27
09:08:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:08:41 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:08:51 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2. KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ pakeitimo (TSP-11; A. Valintėlis)
09:09:43 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:10:16 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:32
09:10:20 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:10:21 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:10:30 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:10
09:13:26 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:13:35 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:13:38 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:03:17
09:14:16 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:50
09:14:26 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:51
09:14:32 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:14:44 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 2 , Be-balsavimo: 0
09:15:16 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:15:46 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:15:51 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
09:16:06 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:49
09:16:24 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:16:25 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:01
09:16:27 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:16:45 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:58
09:17:14 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:47
09:17:21 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:01:30
09:17:51 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
09:17:56 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:04
09:20:51 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:21:02 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:21:03 Mikrofonas įjungtas: 1 (Dainius Bardauskas)
09:22:42 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:51
09:23:22 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:24:52 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:25:43 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:25:47 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:04
09:26:07 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:02:44
09:26:23 Mikrofonas įjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas)
09:26:28 Mikrofonas išjungtas: 7 (Virginijus Andrijauskas) 00:00:05
09:28:54 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:04:02
09:29:00 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:31:07 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:02:06
09:31:16 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:31:20 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:31:22 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:05
09:31:41 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:21
09:32:04 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 3. KLAUSIMAS. Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio rajone“ įgyvendinimui ir įpareigojimo pasirašyti partnerystės sutartį (TSP-13; A. Valintėlis)
09:32:24 Balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:33:20 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 4. KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. TS-51 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios (TSP-4; R. Totorienė)
09:34:10 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:34:19 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:34:37 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 5. KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-229 „Dėl Jolitos Janušonienės paskyrimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktore“ 1 punkto dalies pripažinimo netekusia galios (TSP-3; R. Totorienė)
09:35:08 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:35:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:35:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 6. KLAUSIMAS. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn (TSP-1; M. Pečkuvienė)
09:37:13 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:38:01 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:47
09:39:15 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
09:39:41 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:39:44 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:03
09:39:48 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:39:49 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:01
09:40:07 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
09:40:10 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:55
09:40:27 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:20
09:40:30 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:40:37 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:40:46 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 7. KLAUSIMAS. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn. (TSP-10; M. Pečkuvienė)
09:41:47 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:41:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:05
09:42:18 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:42:29 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:42:40 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 8. KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Panevėžio visuomenės sveikatos centrui (TSP-2; M. Pečkuvienė)
09:43:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:43:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:09
09:43:55 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:44:04 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:44:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 9. KLAUSIMAS. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui (TSP-9; M. Pečkuvienė)
09:45:04 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:45:16 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:45:26 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 10. KLAUSIMAS. Dėl pavadinimo privažiavimo keliui suteikimo ir gatvių koordinačių patikslinimo (TSP-6; M. Šalkauskas)
09:46:29 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
09:46:57 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:28
09:48:28 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:48:36 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 21 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 0
09:48:39 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
09:48:45 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:00:05
09:48:47 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 11. KLAUSIMAS. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (TSP-12; V. Knizikevičius)
09:48:54 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
09:49:57 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:50:28 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:01:34
09:50:42 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:45
09:52:28 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
09:53:43 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:01:15
09:55:14 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:55:39 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 2
09:55:48 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
09:55:52 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 12. KLAUSIMAS. Dėl 2016 metais valstybės lėšomis, skiriamomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo (TSP-7; R. Bimbiris)
09:56:19 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:31
09:58:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
09:58:32 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
09:58:41 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13. KLAUSIMAS. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Kupiškio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų melioracijos statinių rekonstravimo projektuose ir pasirašyti partnerystės sutartis (TSP-8; R. Bimbiris)
10:00:39 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:00:43 Balsavimo pabaiga
10:00:57 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:00:59 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:01:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13. KLAUSIMAS. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Kupiškio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų melioracijos statinių rekonstravimo projektuose ir pasirašyti partnerystės sutartis (TSP-8; R. Bimbiris)
10:01:04 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:25
10:01:05 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:05
10:01:11 Balsavimo pabaiga
10:05:52 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:04:54
10:05:53 Mikrofonas įjungtas: 15 (Aurimas Martinka)
10:05:56 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:06:00 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 13. KLAUSIMAS. Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis Kupiškio rajono melioracijos statinių naudotojų asociacijų melioracijos statinių rekonstravimo projektuose ir pasirašyti partnerystės sutartis (TSP-8; R. Bimbiris)
10:06:12 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:00:16
10:06:20 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:06:27 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 19 , Ne: 0 , Susilaikymas: 1 , Be-balsavimo: 1
10:06:42 Mikrofonas išjungtas: 15 (Aurimas Martinka) 00:00:49
10:07:13 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 1 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos 2014–2020 m. pakeitimams (TSP-14; A. Valintėlis)
10:07:28 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:07:31 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:03
10:07:33 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:07:50 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:16
10:08:20 Mikrofonas įjungtas: 8 (Modestas Puišė)
10:11:55 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:12:39 Mikrofonas išjungtas: 8 (Modestas Puišė) 00:04:19
10:12:54 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:00:58
10:14:49 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:15:25 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:00:35
10:16:58 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:17:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 20 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 1
10:17:24 Mikrofonas įjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-)
10:17:28 Balsavimo pradžia Svarstymo pavadinimas: 2 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl pritarimo Kupiškio miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijos projektui ir parengtų projektų bendrojo finansavimo (TSP-15; M. Mališauskas)
10:17:35 Mikrofonas išjungtas: 19 (Argirdas Valiušis-) 00:00:10
10:17:56 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:18:00 Mikrofonas įjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė )
10:18:12 Mikrofonas išjungtas: 23 (Skaistutė Paulauskienė ) 00:00:11
10:29:28 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:29:32 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:11:35
10:29:35 Mikrofonas įjungtas: 20 (Saulius Dugnas )
10:29:37 Mikrofonas išjungtas: 20 (Saulius Dugnas ) 00:00:02
10:31:14 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:01:45
10:32:53 Pirmininkas: balsavimo pradžia
10:33:07 Pirmininkas: balsavimo pabaiga Balsavimo rezultatai: Taip: 18 , Ne: 0 , Susilaikymas: 0 , Be-balsavimo: 3
10:37:02 Mikrofonas įjungtas: 6 (Leonas Apšega)
10:37:25 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:37:29 Mikrofonas įjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus)
10:40:25 Mikrofono užklausimas kalbai: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:40:44 Mikrofono užklausimas kalbai: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:40:50 Mikrofono užklausimas kalbai: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:40:50 Mikrofonas išjungtas: 21 (Bronislavas Rimkus) 00:03:20
10:41:01 Mikrofonas išjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas)) 01:39:09
10:41:03 Mikrofonas įjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė)
10:42:39 Mikrofonas išjungtas: 6 (Leonas Apšega) 00:05:36
10:44:37 Mikrofonas įjungtas: 5 (Gaila Matulytė)
10:46:27 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:09:02
10:49:23 Mikrofonas išjungtas: 10 (Vilija Morkūnaitė) 00:08:20
10:52:27 Mikrofonas išjungtas: 5 (Gaila Matulytė) 00:07:49
10:53:45 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:54:06 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:20
10:54:30 Mikrofonas įjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius)
10:54:40 Mikrofonas išjungtas: 11 (Zigmantas Aleksandravičius) 00:00:09
10:55:12 Mikrofonas įjungtas: 28 (Tribūna (pranešėjas))
10:58:25 Mikrofonas išjungtas: 1 (Dainius Bardauskas) 01:37:22
10:59:33 Posėdžio pabaiga