Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

 

įvyksiančio 2016 m. vasario 22 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-18

L. Bartulienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

TSP-36

L. Bartulienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-113 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš Savivaldybės biudžeto maksimalių finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo.

TSP-16

L. Bartulienė

4.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-24

M. Pečkuvienė

5.

Dėl gyvenamosios vietovės Visgiūnų kaimo pavadinimo pakeitimo.

TSP-21

M. Pečkuvienė

6.

Dėl Privatizavimo fondo panaikinimo.

TSP-17

M. Pečkuvienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-20

M. Pečkuvienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-25

M. Pečkuvienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo.

TSP-23

M. Pečkuvienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Vietinės rinkliavos už šunų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų pakeitimo“ naujos redakcijos“ pakeitimo.

TSP-19

M. Pečkuvienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.           

TSP-22

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-32

M. Pečkuvienė

13.

Dėl Gydytojų rėmimo lėšų skirstymo komisijos sudarymo.

TSP-26

M. Pečkuvienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-34

M. Pečkuvienė

15.

Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone.

TSP-41

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-37

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-273 „Dėl Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrėtas ir keliantis pavojų žmonėms, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-33

M. Pečkuvienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-47

M. Pečkuvienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

TSP-46

M. Pečkuvienė

20.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimo.

TSP-48

M. Pečkuvienė

21.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo.

TSP-45

M. Pečkuvienė

 

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS- 244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-30

E. Misiūnaitė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-29

E. Misiūnaitė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-39

M. Mališauskas

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-38

M. Mališauskas

26.

Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai.

TSP-40

M. Mališauskas

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

TSP-35

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

TSP-28

R. Totorienė

29.

Dėl 2016 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.

TSP-27

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-31

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų   priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-42

M. Šalkauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-43

M. Šalkauskas

33.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų AB „Panevėžio energija“ 2016-2018 metų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone suderinimo.

TSP-44

M. Šalkauskas

 

  P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono tarybos 2000 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 21 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

TSP-49

M. Pečkuvienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. TS-119 „ Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-50

M. Mališauskas

3.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorės Jurgitos Trifeldienės atleidimo iš pareigų.

TSP-51

M. Mališauskas


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 


 

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“