Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

 

įvyksiančio 2016 m. vasario 22 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-18

L. Bartulienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

TSP-36

L. Bartulienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-113 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų iš Savivaldybės biudžeto maksimalių finansavimo dydžių nustatymo“ pakeitimo.

TSP-16

L. Bartulienė

4.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-24

M. Pečkuvienė

5.

Dėl gyvenamosios vietovės Visgiūnų kaimo pavadinimo pakeitimo.

TSP-21

M. Pečkuvienė

6.

Dėl Privatizavimo fondo panaikinimo.

TSP-17

M. Pečkuvienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-20

M. Pečkuvienė

8.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo.

TSP-25

M. Pečkuvienė

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo “ pakeitimo.

TSP-23

M. Pečkuvienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. TS-339 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-48 „Dėl Vietinės rinkliavos už šunų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų pakeitimo“ naujos redakcijos“ pakeitimo.

TSP-19

M. Pečkuvienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.           

TSP-22

M. Pečkuvienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-32

M. Pečkuvienė

13.

Dėl Gydytojų rėmimo lėšų skirstymo komisijos sudarymo.

TSP-26

M. Pečkuvienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašų sudarymo ir skelbimo Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-34

M. Pečkuvienė

15.

Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone.

TSP-41

M. Pečkuvienė

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-171 „Dėl Saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-37

M. Pečkuvienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-273 „Dėl Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrėtas ir keliantis pavojų žmonėms, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-33

M. Pečkuvienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-204 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-47

M. Pečkuvienė

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu.

TSP-46

M. Pečkuvienė

20.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ įstatų patvirtinimo.

TSP-48

M. Pečkuvienė

21.

Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo.

TSP-45

M. Pečkuvienė

 

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. TS- 244 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-30

E. Misiūnaitė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-174 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

TSP-29

E. Misiūnaitė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-117 „Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-39

M. Mališauskas

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. TS-250 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-38

M. Mališauskas

26.

Dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai.

TSP-40

M. Mališauskas

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo.

TSP-35

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

TSP-28

R. Totorienė

29.

Dėl 2016 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.

TSP-27

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-31

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų   priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

TSP-42

M. Šalkauskas

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų sąmatos patvirtinimo.

TSP-43

M. Šalkauskas

33.

Dėl Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų AB „Panevėžio energija“ 2016-2018 metų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone suderinimo.

TSP-44

M. Šalkauskas

 

  P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono tarybos 2000 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 21 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

TSP-49

M. Pečkuvienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. TS-119 „ Dėl Kupiškio rajono kelių eismo saugumo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-50

M. Mališauskas

3.

Dėl Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorės Jurgitos Trifeldienės atleidimo iš pareigų.

TSP-51

M. Mališauskas


 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 


 

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“