Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. balandžio 28 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

TSP-134

L. Apšega

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-139

A. Martinka

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.

TSP-143

A. Martinka

4.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-147

D. Bubulienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio etnografijos muziejaus vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-148

V. Aleknienė

6.

Dėl pritarimo Kupiškio jaunimo centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-140

E. Vaitiekūnienė

7.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-142

J. Janušonienė

8.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-130

P. Pranckūnas

9.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus 2015 metų ataskaitai.

TSP-125

S. Dulksnys

10.

Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ direktoriaus 2015 metų ataskaitai.

TSP-126

V. Braknys

11.

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ direktoriaus 2015 metų ataskaitai.

TSP-127

A. Audickas

12.

Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-116

R. Ramanauskienė

13.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-120

R. Ramanauskienė

14.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2015 metų kiekybinių ir kokybinių veiklos vertinimo rodiklių patvirtinimo.

TSP-118

R. Ramanauskienė

15.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.

TSP-121

R. Ramanauskienė

16.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės išlaidų darbo užmokesčiui normatyvo patvirtinimo.

TSP-119

R. Ramanauskienė

17.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2016 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2016 metų kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.

TSP-117

R. Ramanauskienė

18.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2016–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-135

R. Ramanauskienė

19.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

TSP-131

D. Kulbokienė

20.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveiktos priežiūros centro 2016–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-144

D. Kulbokienė

21.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir indeksuotų kainų patvirtinimo.

TSP-136

D. Kulbokienė

22.

Dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos vidaus struktūros pertvarkos.

TSP-152

J. Trifeldienė

23.

Dėl Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo.

TSP-150

J. Trifeldienė

24.

Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo.

TSP-151

J. Trifeldienė

25.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos ir pavadinimo pakeitimo.

TSP-149

J. Trifeldienė

26.

Dėl pritarimo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo plėtra Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimui.

TSP-153

J. Trifeldienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo.

TSP-145

J. Trifeldienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą.

TSP-154

J. Bakanaitė

29.

Dėl Globos ir rūpybos tarybos sudėties patvirtinimo.

TSP-141

L. Bartulienė

30.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-129

V. Vaitonienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos dydžių“ pakeitimo.

TSP-132

V. Vaitonienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-369 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-138

V. Vaitonienė

33.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo.

TSP-122

V. Vaitonienė

34.

Dėl visureigių klubo „35 COLIAI“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-124

V. Vaitonienė

35.

Dėl VšĮ „Kupiškio auto-moto sportas“ prašymo atleisti nuo vietinės rinkliavos mokesčio.

TSP-123

V. Vaitonienė

36.

Dėl uždarosios   akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo sumažinimo.

TSP-133

V. Vaitonienė

37.

Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatų patvirtinimo.

TSP-137

V. Vaitonienė

38.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo.

TSP-128

V. Vaitonienė

39.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo.

TSP-146

V. Vaitonienė

40.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

 

TSP-155

A. Valintėlis

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“