Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. gegužės 26 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

 

1.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito   tarnybos 2015 metų veiklos ataskaitai. 

TSP-187

V. Mažeikienė

2.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-178

P. Remeikis

3.

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro vadovo 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-

A. Ražauskienė

4.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro   2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

TSP-156

P. Pranckūnas

5.

Dėl Kupiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbo organizavimo vasaros laikotarpiu.

TSP-157

J. Trifeldienė

6.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-161

J. Trifeldienė

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-174

J. Trifeldienė

8.

Dėl Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

TSP-162

J. Trifeldienė

9.

Dėl Kupiškio r. Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-168

J. Trifeldienė

10.

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.

TSP-169

J. Trifeldienė

11.

Dėl Kupiškio r. Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo.                 

TSP-172

J. Trifeldienė

12.

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo.

TSP-165

V. Semėnienė

13.

Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams.

TSP-166

V. Semėnienė

14.

Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio permokos pripažinimo pasibaigusia bei jos nurašymo iš mokesčio apskaitos.

TSP-177

V. Semėnienė

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo               Nr. TS-333 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos patvirtinimo ir administratoriaus paskyrimo“ pakeitimo“ papildymo“ pakeitimo.

TSP-171

V. Vaitonienė

16.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-170

V. Vaitonienė

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-163

V. Vaitonienė

18.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-175

V. Vaitonienė

19.

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo.

TSP-160

V. Vaitonienė

20.

Dėl Vietinės rinkliavos už masinių ir komercinių renginių organizavimą savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose nuostatų patvirtinimo.

TSP-167

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. TS-125 „Dėl Visuomenei būtinų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-180

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo   Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-189

A. Valintėlis

23.

Dėl pritarimo projekto „Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą“ įgyvendinimui.

TSP-186

A. Valintėlis

24.

Dėl žemės sklypo Petrošiškio k. 4, Alizavos seniūnijoje, Kupiškio rajone, nuomos   ir naudojimo apribojimų.

TSP-185

A. Valintėlis

25.

Dėl Nekilnojamojo turto, kuris yra nenaudojamas, neprižiūrėtas ir keliantis pavojų žmonėms, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-184

A. Valintėlis

26.

Dėl pritarimo projekto „Konteinerinės atliekų surinkimo sistemos tobulinimas ir vystymas Kupiškio rajone“ įgyvendinimui.

TSP-181

A. Valintėlis

27.

Dėl pritarimo projekto „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams“ įgyvendinimui.

TSP-179

A. Valintėlis

28.

Dėl pritarimo partnerystės dėl projekto „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ įgyvendinimo ir bendradarbiavimo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą sutarties projektui.

TSP-176

A. Valintėlis

29.

Dėl pritarimo projekto „Pažeistų Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas“ įgyvendinimui.

TSP-158

A. Valintėlis

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.

TSP-183

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-42 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-188

R. Totorienė

32.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-182

M. Mališauskas

33.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai.

TSP-159

D. Bardauskas

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl žemės sklypo Nociūnų kaime, Šimonių seniūnijoje, Kupiškio rajone, nuomos ir naudojimo apribojimų.

TSP-191

A. Valintėlis

2.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko komandiruotės.

TSP-190

J. Bakanaitė

       
 

 


Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 


 

 

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“