Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

  Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. birželio 30 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė


Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos direktorės Romualdos Stovolos atleidimo iš pareigų. 

TSP-202

J. Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio r. Adomynės pagrindinės mokyklos direktorės Danguolės Mašauskienės atleidimo iš pareigų.

TSP-211

J. Trifeldienė

3.

Dėl Kupiškio Kupos pradinės mokyklos direktorės Marijonos Jančienės atleidimo iš pareigų.

TSP-212

J. Trifeldienė

4.

Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo.

TSP-205

J. Trifeldienė

5.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo programoms.

TSP-197

J. Trifeldienė

6.

Dėl Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-195

J. Trifeldienė

7.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

TSP-198

J. Trifeldienė

8.

Dėl Kupiškio rajono etninės kultūros plėtros tarybos sudarymo.

TSP-209

J. Trifeldienė

9.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.

TSP-210

L. Bartulienė

10.

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-207

L. Bartulienė

11.

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo.

TSP-204

L. Bartulienė

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-221

L. Bartulienė

13.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijos pirkimo.

TSP-194

V. Vaitonienė

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto pardavimo.

TSP-196

V. Vaitonienė

15.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-206

V. Vaitonienė

16.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.

TSP-215

V. Vaitonienė

17.

Dėl parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.

TSP-199

V. Vaitonienė

18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo.

TSP-208

V. Vaitonienė

19.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centrui.

TSP-218

V. Vaitonienė

20.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.

TSP-224

V. Vaitonienė

21.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos.

TSP-229

V. Vaitonienė

22.

Dėl žemės sklypo ir pastato paskirties pakeitimo.

TSP-203

V. Vaitonienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-151 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo sumažinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-193

V. Vaitonienė

24.

Dėl uždarosios   akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo sumažinimo.

TSP-192

V. Vaitonienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-31 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-222

V. Vaitonienė

26.

Dėl Kupiškio rajono daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo.

TSP-216

V. Vaitonienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano patvirtinimo.

TSP-214

J. Pujanauskienė

M. Šalkauskas

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-166 „Dėl Kupiškio miesto buitinių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių aikštelių schemos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

TSP-213

J. Pujanauskienė

M. Šalkauskas

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-200

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos sumažinimo.

TSP-219

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimų bendroms biudžeto reikmėms finansuoti paskirstymo pakeitimo.

TSP-227

R. Totorienė

32.

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinius automobilius.

TSP-201

R. Totorienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.   TS-107 „Dėl pritarimo projekto „Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-226

A. Valintėlis

34.

Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo 2016 metams.

TSP-173

V. Semėnienė

35.

Dėl Savivaldybės mero Dainiaus Bardausko kasmetinių atostogų.

TSP-217

J. Bakanaitė

36.

Dėl dokumentinio filmo apie lengvaatletį, disko metiką Virgilijų Alekną.

 

J. Trifeldienė

 

 


 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 


 


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“