Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. rugsėjo 8 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

TSP-261

S. Dugnas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo.

TSP-238

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

TSP-260

J. Trifeldienė

4.

Dėl pritarimo projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ įgyvendinimui.

TSP-249

A. Valintėlis

5.

Dėl pritarimo projekto „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

TSP-247

A. Valintėlis

6.

Dėl pritarimo projektų paraiškų teikimui.

TSP-246

A. Valintėlis

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-245

A. Valintėlis

8.

Dėl pritarimo projekto „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“ įgyvendinimui.

TSP-244

A. Valintėlis

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl pritarimo projekto „Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-243

A. Valintėlis

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ pakeitimo.

TSP-241

A. Valintėlis

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-252

L. Bartulienė

12.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo.

TSP-251

L. Bartulienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

TSP-233

L. Bartulienė

14.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-264

L. Bartulienė

15.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-237

V. Vaitonienė

16.

Dėl   materialiojo turto perdavimo.

TSP-254

V. Vaitonienė

17.

Dėl materialiojo turto perdavimo.

TSP-242

V. Vaitonienė

18.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

TSP-240

V. Vaitonienė

19.

Dėl   materialiojo turto perdavimo.

TSP-239

V. Vaitonienė

20.

Dėl   Panevėžio socialinių paslaugų centro prašymo atleisti Vilių Švabauską nuo žemės mokesčio.

TSP-236

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-230

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-235

V. Vaitonienė

23.

Dėl uždarosios   akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo ir įstatų patvirtinimo.

TSP-259

V. Vaitonienė

24.

Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti paskirstymo.

TSP-232

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-231

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo valstybės finansinės paramos lėšomis.

TSP-248

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo lėšomis, skirtomis minimaliajai mėnesinei algai padidinti.

TSP-257

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-234

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-253

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-263

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-250

R. Totorienė

32.

Dėl   Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-262

R. Totorienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 6926 (buvusio rezervuarų parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g.) tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-255

M. Šalkauskas

 

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.

TSP-258

M. Šalkauskas

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

TSP-256

M. Šalkauskas

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.

TSP-265

A. Valintėlis

2.

Dėl materialiojo turto perdavimo.

TSP-266

V. Vaitonienė

3.

Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

TSP-267

J. Bakanaitė

4.

Dėl komandiruotės.

TSP-268

J. Bakanaitė

5.

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos pranešimas.

 

L. Apšega

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“