Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Eigos įrašai


Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2016 m. rugsėjo 8 d. 9 val.

Kultūros centro vitražų salėje,

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. 

TSP-261

S. Dugnas

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų direktorių pareigybių aprašymų patvirtinimo.

TSP-238

J. Trifeldienė

3.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pasirašymui.

TSP-260

J. Trifeldienė

4.

Dėl pritarimo projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ įgyvendinimui.

TSP-249

A. Valintėlis

5.

Dėl pritarimo projekto „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui.

TSP-247

A. Valintėlis

6.

Dėl pritarimo projektų paraiškų teikimui.

TSP-246

A. Valintėlis

7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-245

A. Valintėlis

8.

Dėl pritarimo projekto „Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.“ įgyvendinimui.

TSP-244

A. Valintėlis

9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl pritarimo projekto „Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, siekiant užtikrinti gyventojų mobilumą ir saugumą“ įgyvendinimui“ pakeitimo.

TSP-243

A. Valintėlis

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-352 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ pakeitimo.

TSP-241

A. Valintėlis

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-252

L. Bartulienė

12.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo.

TSP-251

L. Bartulienė

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

TSP-233

L. Bartulienė

14.

Dėl Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

TSP-264

L. Bartulienė

15.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.

TSP-237

V. Vaitonienė

16.

Dėl   materialiojo turto perdavimo.

TSP-254

V. Vaitonienė

17.

Dėl materialiojo turto perdavimo.

TSP-242

V. Vaitonienė

18.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo.

TSP-240

V. Vaitonienė

19.

Dėl   materialiojo turto perdavimo.

TSP-239

V. Vaitonienė

20.

Dėl   Panevėžio socialinių paslaugų centro prašymo atleisti Vilių Švabauską nuo žemės mokesčio.

TSP-236

V. Vaitonienė

21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-193 „Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-230

V. Vaitonienė

22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-283 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

TSP-235

V. Vaitonienė

23.

Dėl uždarosios   akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ įstatinio kapitalo ir įstatų patvirtinimo.

TSP-259

V. Vaitonienė

24.

Dėl mokinio krepšelio lėšų brandos egzaminams organizuoti ir vykdyti paskirstymo.

TSP-232

R. Totorienė

25.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-231

R. Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo valstybės finansinės paramos lėšomis.

TSP-248

R. Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo lėšomis, skirtomis minimaliajai mėnesinei algai padidinti.

TSP-257

R. Totorienė

28.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-234

R. Totorienė

29.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-253

R. Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.

TSP-263

R. Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asignavimų paskirstymo pakeitimo.

TSP-250

R. Totorienė

32.

Dėl   Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo.

TSP-262

R. Totorienė

33.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 6926 (buvusio rezervuarų parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g.) tvarkymo plano patvirtinimo.

TSP-255

M. Šalkauskas

 

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.

TSP-258

M. Šalkauskas

35.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.

TSP-256

M. Šalkauskas

 

P A P I L D O M A   D A R B O T V A R K Ė

 

Rengėjas, pranešėjas

1.

Dėl finansinių įsipareigojimų įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.

TSP-265

A. Valintėlis

2.

Dėl materialiojo turto perdavimo.

TSP-266

V. Vaitonienė

3.

Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo.

TSP-267

J. Bakanaitė

4.

Dėl komandiruotės.

TSP-268

J. Bakanaitė

5.

Kupiškio rajono savivaldybės politikų etikos komisijos pranešimas.

 

L. Apšega

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »


 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“